Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Uppmärksamhetsvecka: Du spelar roll!

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 09:33 CET

Den 8-14 februari genomförs en nationell kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen, som genomförs sjätte året i rad, har i år resurspersonal i skolan som målgrupp. Under veckan genomförs lokala aktiviteter i kommuner i hela Sverige.

Bland arrangemangen kan nämnas författarträffar med Åsa Linderborg och Sanna Lundell, som båda skrivit böcker på temat. Arrangemang för barn anordnas också, till exempel av Trygga Barnen. Läs om de lokala aktiviteter som arrangeras i kalendariet på www.duspelarroll.se. Där finns också kampanjmaterial och logotyper för nedladdning.

Bakom årets kampanj står Barnhälsovården Stockholms läns landsting, Blå bandet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, Ersta Vändpunkten, Hela Människan, JUNIS, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, SIMON (Svenskar och invandrade mot narkotika), Stiftelsen Trygga Barnen och Stockholms Läns Nykterhetsförbund.

Bakgrund

Kampanjveckan ”Spela roll” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes uppmärksamhetsveckan för första gången år 2011.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.