BRM Europe AB

Uppmärksammad rapport om kommuners bristande krisberedskap

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 19:00 CEST

Den granskning BRM Europe nyligen presenterade angående krisberedskapen i landets kommuner var dyster läsning. Trots anslag från krismyndigheten Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) var beredskapen på många håll bristfällig. Dessbättre tycker vi oss nu skönja en positiv förändring.

 

Den granskning av krisberedskapen i landets kommuner som BRM Europe låtit göra har fått stort genomslag i medierna de senaste veckorna och rikstäckande nyhetsprogram, däribland SVT:s Rapport och Nyhetsmorgon, har bevakat nyheten. Tillfredsställande konstateras nu att genomslaget även har varit stort i lokala nyhetssändningar samt lokalpress. Intresset har också märks bland alla de som kontaktat BRM Europe och velat ta del av rapporten. I synnerhet har det varit glädjande att så många kommuner och myndigheter visat så stort engagemang.

 

- Det är med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att riskhantering och krishantering varit högt upp på agendorna de senaste veckorna. Det är viktiga frågor som måste tas på allvar. I slutändan är det människor som drabbas om man missköter dessa frågor. Nu är det dags att vi tar tag i det här på ett engagerat och konstruktivt sätt, konstaterar Johan Färm, vd på BRM Europe.

För mer information besök BRM Europes hemsida.

BRM Europe är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med över 200 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv samt myndigheter. BRM Europe erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplaner, krisövningar, riskanalyser, sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, krisjour. BRM Europe är en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). För mer information besök vår hemsida.