Transportföretagen

Uppmanar regeringen ställa upp på EU:s infrastruktursatsning

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 15:28 CET

Fortsätt stödja EU-kommissionens ambition att skapa ett transeuropeiskt transportnätverk. Den uppmaningen ger TransportGruppen och Näringslivets Transportråd i ett gemensamt remissyttrande angående TEN-T-förslaget.

EU-kommissionen har presenterat sin plan för de viktigaste transportstråken i Europa och nu gäller det att Sverige hänger på. I vårt land, där både underhåll av och nysatsningar på infrastrukturen under många år varit eftersatta bör varje extern krona till infrastruktur vara välkommen. Dessa signaler vill organisationerna sända till regeringen.

– Med rätt prioritering kan detta bli ett kostnadseffektivt sätt att använda infrastrukturresurser som kommer hela Sverige till del, säger Maria Nygren, vice vd TransportGruppen.

TransportGruppen och Näringslivets Transportråd välkomnar i stort förslaget för de transeuropeiska transportnätverken. Behovet av förbättrad kapacitet i infrastrukturen i Europa är mycket avgörande och det gäller även Sverige och förbindelserna till exportindustrins marknader och till storhamnarna på den europeiska kontinenten.

Sammanfattningsvis har de båda organisationerna följande uppmaningar till den svenska regeringen vad gäller Kommissionens förslag på TEN-T: 

- Stöd förslaget till allmän inriktning och till skapandet av ett stamnät.

- Stöd förslaget till ökade öronmärkta EU-medel för transportinfrastruktur.

- Fortsätt arbeta tillsammans med näringslivet och med omkringliggande länder med att utveckla konceptet Gröna Korridorer och använd detta arbete för att etablera multimodala infrastrukturkorridorer mellan Skandinavien och kontinenten.

- Integrera den nationella planeringen av infrastrukturen i stamnätskorridorerna med TEN-T och utnyttja finansieringskällorna bättre.

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund har drygt 11 500 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.