Tandvårdsskadeförbundet

Uppmaning till EU att föbjuda amalgam till 2022

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 10:55 CET

Tandvårdsskadeförbundet, systerorganisationer i andra europeiska länder samt miljö- och kvinnoorganisationer uppmanar nu EU att i de slutliga förhandlingarna om kvicksilverförordningen stödja befintligt förslag om ett amalgamförbud till 2022 och att ett omedelbart förbud att sätta in amalgam på barn och gravida införs. En majoritet i ENVI-kommittén röstade för detta förslag.

Amalgam är förbjudet i Sverige sedan 2009 och även Norge har infört ett förbud. Andra länder tillåter fortfarande amalgam, men flera har restriktioner gällande barn och gravida.

Majoriteten patienter i tandvården vill ha andra material än amalgam. Därför kan alla tandläkare använda alternativen och andelen amalgamfyllningar minskar snabbt.

I Sverige svarade 85 % av befolkningen att amalgam kan ha biverkningar vid en undersökning gjord 2002 (SOU 203:53). Många vet också att man ska vädra, torka upp och på andra sätt vidta stora försiktighetsåtgärder om en kvicksilverlampa går sönder trots att den innehåller mycket små mängder kvicksilver.

Att ha kvicksilver i tändernas amalgamfyllningar innebär ett ständigt läckage av kvicksilverånga som man andas in och merparten tas upp i kroppen. Genetiskt känsliga individer och de med försämrad avgiftning kan bli sjuka även om mängderna är måttliga. Stor försiktighet krävs vid borttagande av amalgam.

Kvicksilver från folks amalgamfyllningar förorenar dessutom miljön i allra högsta grad. Främst från tandläkarkliniker och det är bara ett fåtal länder som har krav på amalgamavskiljare. Viktigt att veta är också att inte ens amalgamavskiljare tar 100 procent av kvicksilvret utan det läcker alltid en del till avloppet. Ännu större miljöfara är allt amalgam som patienterna vandrar ut från kliniken med. Vid utsöndring ur kroppen hamnar det i avloppet och vid kremering försvinner kvicksilver ut i luften.

Ett amalgamförbud i hela Europa är nödvändigt av både hälso- och miljöskäl. Att avveckla amalgam är det mest kostnadseffektiva sättet att minska kvicksilverutsläppen till miljön. Teknik för alternativ finns, tandläkarna har erfarenhet av alternativa material, det är inte dyrare än kompositer och glasjonomercement och alternativen är minst lika hållbara som amalgam.

Det finns således inga skäl alls att behålla amalgam med sitt stora kvicksilverinnehåll. Enligt Tandvårdsskadeförbundet har en äldre person med många amalgamfyllningar minst 10 gram kvicksilver i tänderna. En normalstor amalgamfyllning innehåller 1,5 gram kvicksilver och en liten omkring 0,6 gram.

För mer information

www.tf.nu

För mer information

Ann-Marie Lidmark, ordförande Tf

tel 070 7427957 eller lidmark@gmail.com.

Giftfri tandvård för bättre folkhälsa