DIK-förbundet

Uppmaning till Kulturutredningen: Kulturpropositioner vart fjärde år!

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 13:30 CEST

Kultur är ett område som kräver långsiktighet. Museer och teatrar kan inte arbeta med korttidsprojekt. Därför bör kulturutredningen föreslå att kulturpropositionen läggs vart fjärde år så att riksdagen kan fatta beslut om fyraåriga budgetar för kulturområdet. Se det som satsningar på kulturell infrastruktur!

Det skriver DIKs förbundsordförande Karin Åström Iko i en debattartikel idag i Sydsvenska dagbladet.

DIK, som organiserar Sveriges akademiker som arbetar med kultur och kommunikation, framhåller att fyraåriga kulturbudgetar skulle ge möjlighet till ökat politiskt engagemang i kulturpolitiken och frihet för institutioner och andra kulturutövare att utforma verksamheter långsiktigt. Det skulle också ge bättre förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten till exempel inom EU.

Kulturutredningen släppte under sommaren ett av sina förslag - så kallade kulturportföljer med statens pengar till regionerna. Ett sådant arbetssätt, menar Karin Åström Iko, underlättas om de ekonomiska ramarna är tydliga för flera år framöver.

Kontaktpersoner:

KARIN ÅSTRÖM IKO
Förbundsordförande DIK
Telefon 0733-66 24 04

BIRGITTA RYDELL
Samhällspolitisk chef DIK
Telefon 0733-66 24 50

DIK är fackförbundet för akademiker som arbetar med dokumentation, information, kultur och kommunikation. DIK har drygt 21 000 medlemmar och ingår i akademikerförbundens centralorganisation SACO. Läs mer på www.dik.se