Socialdepartementet

Upprättelseutredningen överlämnas till Maria Larsson

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 10:34 CET

Torsdagen den 10 februari 2011 kl. 15.30 presenteras Upprättelseutredningens (S 2010:02) betänkande "Barnen som samhället svek - åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården" av den särskilda utredaren Kerstin Wigzell. Barn- och äldreminister Maria Larsson medverkar vid presskonferensen.

I betänkandet redogörs för utredningens överväganden och förslag kring hur en upprättelseprocess för dem som utsatts för vanvård ska utformas och vad den bör innehålla. Utredningen tar även upp frågan om vad som behöver göras för att övergrepp och allvarliga försummelser ska undvikas i framtiden.

Vänligen medtag presslegitimation/legitimation.

Kontakt:

Berith Josefsson
Utredningssekreterare
08-4051627

Joakim Westerlund
Utredningssekreterare
08-4059029

Kerstin Wigzell
Särskild utredare
08-4053739


Tid och plats:
Torsdagen den 10 feb kl. 15:30.
Rosenbad, lokal Bella Venezia, Rosenbad 4.

Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65