Elitfönster AB

Upprensning i fönsterdjungeln

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 10:16 CEST

Nytt gemensamt energimärkningsssystem i EU ska förenkla valet av energibesparande fönster

Idag finns det varudeklarationer på de mest enkla produkter, men när en konsument ska köpa fönster för tusentals kronor finns det för närvarande ingen varudeklaration. Att välja fönster är en djungel och många köper idag fönster som energimässigt inte håller måttet.

I syfte att främja de energimässigt bästa fönstren, pågår bland flera länders respektive Energimyndighet ett gemensamt EU-projekt med namnet EWERS (European Window Energy Rating System). Målsättningen med projektet är att införa ett standardiserat energimärkningsystem av fönster i Europa. Märkningen ska hjälpa konsumenter, entreprenörer, arkitekter mfl att enklare välja de mest energivänlig fönstren vid byggnation eller utbyte av äldre fönster.

På dagens marknad är det långt ifrån alltid de mest energibespande fönstren blir valda av konsumenter och entreprenörer. Orsaken till detta är att marknaden är svår att överblicka samtidigt som det finns en utbredd okunskap i branschen. Vissa fönstertillverkare t.o.m motarbetar upplysningsarbetet genom att ge felaktig information om fönsters värmeisolerande egenskaper.

Vid övervägandet av att köpa nya fönster får man snabbt intrycket av att alla fönster från alla tillverkare ger besparingar på värmeräkningen, men i verkligheten är det ofta stor skillnad i fönstrens isoleringsförmåga på olika fabrikat.

För att få en relevant jämförelse av värmeförlusterna och energiförhållandet i ett fönster, måste beräkningen göras på hela fönsterkonstruktionen och inte bara glasrutan. En energimärkning finns redan för glaset och är bara relevant vid byte av ett krossat glas, emellertid ej tillräckligt för ett helt fönster.

För närvarande undersöker man om betygsskalan A-G kan användas för att kunderna lättare ska kunna göra en jämförelse mellan olika fönsters energiprestanda, i förhållande till pris och konkurrerande fabrikat - på liknande sätt som man idag kan jämföra vitvaror.

- Med den nya energimärkningen får man ett sätt att enklare gradera ett fönsters energiegenskaper. Bedömningen görs utifrån tre huvudkriterier; Fönstrets totala värmeisolerande förmåga, fönstrets förmåga att släppa in solenergi men inte släppa ut värme samt fönstrets täthet mot luftläckage, säger Anders Browall FoU-ansvarig för Elitfönster AB i Vetlanda.

- De tre egenskaperna värderas sedan olika högt där varje egenskap får en beräkningsfaktor. Slutsumman av dessa, resulterar sedan i en ranking där högt betyg t.ex ger bedömningen A för ett bra fönster medan ett sämre fönster får ett C, berättar Browall vidare.

Inom loppet av ett till två år förväntas energimärkningen träda i kraft i Sverige och flera andra Europeiska länder.

Fakta
Projektnamn: EWERS (European Window Energy Rating System). Projektkordinator är British Fenestration Rating Council, BFRC som startade projektet tillsammans md engelska fönstertillverkare. Svensk huvudman är STEM, Statens Energimyndighet var uppdrag är att driva utvecklingen av bättre och mer energibesparande fönster.

Projektets målsättning är att utveckla och etablera grunden för ett gemensamt energimärkningsssystem för fönster i EU. Genom märkningen av fönster vill man skapa ett rättvist, korrekt och trovärdigt system för kontroll av ett fönsters energiegenskaper - samtidigt som man förenklar urvalet för konsumenter, handlare, arkitekter och andra att beslutsfattare att välja det mest energieffektiva fönstret för deras tillämpning.

Effekterna av energimärkningen väntas betyda stora energibesparingar, reducering av CO-halten, fler jobb, bättre privat och nationell ekonomi och friskare byggnader. Klassificering och märkning av fönster kommer att ske på liknande sätt som vid märkning av vitvaror.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Browall, FoU-ansvarig
Elitfönster AB
Tel.direkt 0157-21710
e-post: anders.browall@elitfonster.se

Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=29786

Källor:
British Fenestration Rating Council
http://www.bfrc.org

Statens Energimyndighet
http://www.stem.se

Boverket
http://www.boverket.se

SNIRI (Snickerifabrikernas Riksförbund)
http://www.sniri.se