Socialdemokraterna

Upprörande att (m) i Landskrona öppnar för samarbete med sverigedemokraterna

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 11:21 CET

I Landskrona har i dagarna moderaterna i fullmäktige yrkat bifall på sverigedemokraternas förslag i en debatt. Sedan sverigedemokraterna i valet fick plats i fullmäktige i Landskrona har hittills alla partier helt och hållet avstått från samarbete med partiet. För socialdemokraterna är detta en självklarhet.

- Beskedet från Landskrona är både chockerande och upprörande. Av vad som kan utläsas av moderata uttalanden i media, anser numera moderaterna i Landskrona att det är helt i sin ordning att samarbeta med sverigedemokraterna i sakfrågor som inte har främlingsfientliga inslag. Detta är en naiv och farlig uppfattning, säger Lars Stjernkvist, partisekreterare.

- De demokratiska partierna måste vara mycket tydliga och uthålliga i sitt agerande gentemot främlingsfientliga krafter. Jag vet att moderaterna inser detta och förutsätter att partiet centralt tar initiativ för att få ordning på situationen i Landskrona. Vi har tidigare varit helt överens om det principiella synsättet på hur vi agerar gentemot främlingsfientliga partier. Jag utgår från att den nya moderatledningen står fast vid denna principiella syn och därför kommer att ta kontakt med sina partiföreträdare i Landskrona.

- Samarbete med antidemokratiska och främlingsfientliga partier är uteslutet för oss socialdemokrater, och måste så vara för alla demokratiska partier. Reaktionerna som kom i samband med fullmäktigemötet och efteråt bekräftar vår oro. Det finns tecken som tyder på att allmänheten uppfattat det som att sverigedemokraterna nu är legitima att samarbeta med och det är precis vad de söker efter, säger Lars Stjernkvist.

Anna A Forsberg
Presschef
08-700 26 36
070-568 32 44

Daniel Färm
Pressekreterare
08-700 26 94
070-650 12 09