Skolval 2014

”Upprörande att regeringen håller fast vid kristendomskunskapen”

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2010 21:33 CEST

Genom påtryckningar från bland andra vår organisation avskaffades kristendomskunskapen på 60-talet. Idag har frågan blivit aktuell igen. Att kristendomen skulle ha en särställning gentemot de andra världsreligionerna var lika omodernt då som det är idag.

I de nuvarande kursplanerna har kristendomen varit den enda trosuppfattning lärarna och eleverna varit tvungen att fördjupa sig i. Utöver kristendomen väljer läraren tillsammans med eleverna vanligtvis några av de andra världsreligionerna som man också tittar närmare på under religionskursen. Skolverket ville avskaffa detta krav så att lärarna kan ge alla världsreligioner lika stort utrymme men regeringen säger nu nej.

-          Kravet på kristendomskunskap i skolan har alltid betraktats som gammaldags och det är upprörande att regeringen håller fast vid det trots att Skolverket planerade att ta bort det, säger Samir El-Sabini, ordförande för Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO. Självklart ska man undervisa om kristendom, men den ska inte ha en särstälning.

Att man avskaffade kristendomskunskapen 1969 handlade det om att religionsundervisning skulle vara objektiv och saklig. Då var elevrörelsen emot att man skulle bli fostrad in i en religion i skolan. Idag är det självklart att lärarna ska vara objektiva och det hade inte varit något annat än en naturlig utveckling att ta bort dagens krav på kristendomsundervisning. Idag är samhället präglat av mångfald och globalisering, det är något skolan måste förhålla sig till.

-          Jag har svårt att se drivkrafterna bakom regeringens beslut, de är inte i linje med samhällsutvecklingen, menar Samir El-Sabini.

Vi vill också påpeka att det skulle betraktas som orimligt om regeringen försökte styra religionsvetenskapen på universitetet.  Denna akademiska frihet tycker vi i detta avseende att även elever förtjänar.

Kontakt

Mattias Hallberg
Pressekreterare
Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO
mattias.hallberg@sverigeselevrad.se
073-960 58 70

Om Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO

Vi är en snart 75 år gammal organisation för elevråd och elevkårer. I stort sätt alla elevråd och elevkårer på gymnasiet är anslutna till organisationen. Vi bedriver ett arbete för att göra elevråd och elevkårer bättre, det gör vi lokalt och regional med hjälp av ca 35 verksamhetsutvecklare och nationellt genom att driva frågor mot beslutfattare och politiker.

Förutom att skriva rapporter och göra utspel kommenterar vi för större politiska beslut och prioriteringar som rör elever, elevkårer och elevråd, föreningsliv i skola och skolan som social arena.