Sigtuna Meetings

Upprop för fler kockar

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2016 12:51 CEST

Den svenska hotell- och restaurangbranschen växer så det knakar och allt fler arbetsgivare skriker efter kockar. Sverige har under de senaste åren befunnit sig i en extrem expanderingsfas med många nyöppnade hotell, konferensanläggningar och restauranger med höga ambitionsnivåer, vilket bland annat har återspeglats i det ökade antalet svenska Michelinstjärnor. Samtidigt har den svenska besöksnäringen sett rekordmånga övernattande hotellgäster. Under år 2015 registrerades 60,4 miljoner övernattningar i Sverige och turismens totala omsättning ökade med 13,2 miljarder kronor. Kompetensutvecklingen har tyvärr inte hängt med under den extrema expanderingsfasen och har bland annat resulterat i en kockbrist, vilket hämmar tillväxten i branschen.

Måndagen 13 juni samlades aktörer inom konferensbranschen på Sigtunahöjden Hotell & Konferens för att tillsammans försöka hitta sätt att få fler kockar till Sveriges nya basnäring. Initiativet togs av Kalle Eriksson, F&B på Sigtunahöjden, och Lotta Boman, VD på Sigtunahöjden, som i samband med den internationella konferenskocktävlingen Copper Skillet bjöd in folk från konferensbranschen för att diskutera frågan. Även kvällens jurymedlemmar kokboksförfattaren Maria Holm, kockprofilen Malin Söderström och stjärnkrögaren Pontus Frithiof var inbjudna. Pontus har under flera års tid uppmärksammat och arbetat för att hitta lösningar på kockbristen.

För att råda bot på kockbristen lyftes förslag för att höja statusen på hotell- och restaurangutbildningar i form av informationskampanjer riktade till ungdomar i högstadiet. Tillsammans önskar vi genomföra besök på skolor runt om i Sverige för att tydliggöra vad vi kan erbjuda dem i form av anställningsvillkor, karriärmöjligheter och kickar. I vår bransch finns det dessutom goda möjligheter att få ett jobb direkt efter avslutade gymnasiestudier, vilket måste kommuniceras tydligare. Vi vill även bli bättre på att erbjuda mer utrymme för kreativitet till de elever som väljer att genomföra praktik i vår bransch. På så vis hoppas vi kunna värna elevernas inspiration och se en starkare kompetensutveckling.

Vi inom konferensbranschen önskar även att kommunicera de fördelar som vår bransch kan erbjuda kockar som ex. schemalagd arbetstid, goda arbetsförhållanden och bra avtal. Hos oss finns en tydlig ambition om att vara hållbara arbetsplatser.

-Det är inte brist på matintresserade personer, men vi måste skapa en verklighet som lockar dem. Vi måste få ungdomarna att förstå att de kan få regelbundna och tydliga scheman i konferensbranschen, säger Sara Sundqvist på Visita.

Från politikernas håll efterlyser vi en resursavsättning till yrkesutbildningarna inom hotell- och restaurang. Än idag domineras yrkesutbildningarna av industrisektorns behov, men med en stark och expanderande besöksnäring är det hög tid att lägga om resurser. Två välkomna initiativ från politiskt håll är valideringarna av nyanländas utbildningar och de så kallade ”Snabbspåren”. Som arbetsgivare är vi beredda på omställningen och öppna för att eventuellt börja kommunicera på engelska i köken för att påskynda processen.

Vi önskar:

En starkare dialog med skolvärlden.

Höjd status för hotell- och restaurangutbildningar.

Att nyanlända kommer i jobb i vår bransch snabbare.

Vi har förstått att Sverige är en gastronomisk destination och vill så förbli. För att kunna fortsätta att expandera måste vi få både elever och politiker att komma till samma insikt. Endast tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att branschen ska kunna fortsätta att blomstra.

Lotta Boman, VD Sigtunahöjden Hotell & Konferens
Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna
Kalle Eriksson, F&B Sigtunahöjden Hotell & Konferens
Maria Holm, Kokboksförfattare
Charlotte Bode, vVD Gällöfsta konferens
Sylvia Nylin, VD Svenska möten
Magnus Eriksson, VD/Ägare Nova Park & Steningevik
Gunilla Runsten, VD Rönneberga Kursgård
Helmer Hellklint, Engsholms slott 
Björn Jonzon, VD Stora Brännbo Hotell & konferens
Helene Glückman
Jens Johansson, U&We
Anna Rune, Runö Meetings & Events
Pontus Frithiof, Pontus group med bl.a. Pontus in the Air
Malin Söderström, Kockprofil som bl.a. driver Moderna Museets restaurang
Sara Sundqvist, Hållbarhetsansvarig Visita
Dan Wikström, Kökschef Engsholms slott
Henrik Kadikk, Kock Rönneberga

Sigtuna Meetings är en betydande aktör inom Sveriges mötesindustri och består av två av Sveriges främsta mötesanläggningar, Stora Brännbo och Sigtunahöjden. Med 15 minuter från Arlanda flygplats, 200 hotellrum, 53 möteslokaler, gym, spa, event samt prisbelönta kök är Sigtuna Meetings en part att räkna med i mötessverige. Sigtuna Meetings ägs och drivs i privat regi. Detta bidrar till ett stort personligt engagemang vilket är en del i Sigtuna Meetings framgång. Sigtuna Meetings ska vara en positiv partner som ger människor energi och uppmuntrar till ömsesidig utveckling.

Anläggningarna är svanenmärkta klimatneutrala företag med ambitionen att tillhöra toppskiktet av konferensanläggningar i Norden. Sigtuna Meetings är utvalda av Svenska Möten, medlem i IACC och en del av Destination Sigtuna
Ägarna till Sigtuna Meetings blev utvalda till årets företagare 2011 och kommer med den utmärkelsen i ryggen att jobba ännu hårdare för att skapa de absolut bästa förutsättningar för framgångsrika möten.