SEKO, facket för service och kommunikation

Upprop från skyddsombuden i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:23 CET

- Nu måste vi skyddsombud reagera när regeringen skapar ohälsosamma arbetsplatser! Det är budskapet i en budkavle som skickats från IF Metalls Verkstadsklubb SSAB Luleverken med anledning av högeralliansens beslut att lägga ner Arbetslivsinstitutet den 1 juli 2007.

Beslutet kommer att få förödande konsekvenser för arbetslivsforskningen och kommer också att innebära att anslagen till funktionsutbildningarna för skyddsombud och bolagsstyrelseutbildningar försvinner.

- Vi kräver att regeringen presenterar en offentlig konsekvensanalys om vad detta kommer att innebära för landets löntagare både kortsiktigt och långsiktigt och att denna konsekvensanalys genomförs innan regeringen påbörjar eventuella förändringar, skriver man i uppropet. Det är också oacceptabelt att den viktiga mydighetskontrollen av arbetsplatserna försvinner.

- Danmark har tidigare försökt med samma experiment men tvingats inse att det var ett dyrbart misstag.

Ställer ni er bakom uppropet?
Skyddsombud på fackliga klubbar, arbetsplatser, sektioner och avdelningar som ställer sig bakom uppropet uppmanas att faxa eller e-posta till fax: 0920-921 76, epost: metall.ssab@telia.com. Uppge namn, uppdrag, förbundstillhörighet samt arbetsplats.

Frågor besvaras av IF Metalls Verkstadsklubb SSAB Luleverkens Lars Bergström eller Roger Forsberg på telefon 0920-924 38 eller 0920-924 31.

Stoppdatum för aktionen är 2006-11-17.

Läs uppropet
Hela uppropet finns att läsa här på denna länk, pdf-dokument: http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/4283AA3114AEBB12C12572180047FCA9/$file/Fackligt%20upprop!.pdf