Aktionsgruppen för de sjukförsäkrade

Uppror inom Alliansen ger nytt hopp åt sjuka

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 07:05 CEST

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet har fått kalla fötter av publiciteten kring de många enskilda fall som visar de absurda följderna av utförsäkringarna från sjukförsäkringen. Nu har de tre småpartierna inom Alliansen gått samman i kravet att de värsta avarterna tas bort – att ”kanterna slipas av”, med deras eget uttryck.

– Men det räcker inte – hela reformen måste förändras i grunden, anser nätverken Resurs, Slussa och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt. De omänskliga följder som under den senaste tiden har kommit fram i skildringar av enskilda fall är inte undantag – de är regel. De är de självklara följderna av hela systemet med att kasta ut sjuka människor ur sjukförsäkringen efter ett visst antal dagar, oavsett hur sjuka de är, anser nätverken.

Nätverken framhåller att det kommer att bli allt fler fall där personer drabbas av orimliga konsekvenser.

– Det är nu de första utförsäkrade har kommit så långt genom systemets olika faser, att det blir tydligt hur regelverket fungerar i praktiken, menar de tre nätverken, som också pekar på myndigheternas egna utvärderingar av utförsäkringarna och rehabiliteringsgarantin.

I veckan offentliggjordes den utvärdering av rehabiliteringsgarantin som gjorts av Karolinska Institutet på uppdrag av regeringen. Rehabiliteringsgarantin var avsedd att ge tidig rehabilitering till de två vanligaste diagnosgrupperna, nämligen lätta psykiska besvär och smärta och problem med rörelseapparaten. Två olika behandlingsformer infördes, samma för alla oavsett besvär eller sjukdomsgrad.

Karolinska institutets utvärdering visar ett stort misslyckande: bara drygt en fjärdedel av de sjukskrivna har kommit tillbaka till arbete, och av dem som har sjuk- och aktivitetsersättning (alltså de långtidssjuka) är siffran ännu lägre. Bara sju procent av dem med smärtdiagnoser och åtta procent av dem med psykiatriska diagnoser har blivit så pass mycket bättre att de har kunnat börja arbeta.

Allvarligt är att många istället har blivit försämrade av behandlingen, elva procent har rentav försämrats så mycket att de gått från heltidsarbete före behandlingen till heltidssjukskrivning efter. Värst är det för dem som har fått multimodal rehabilitering, alltså personer med smärtproblem. 27 procent av de förut heltidsarbetande har efter behandlingen blivit sjukskrivna, de flesta på heltid.

– Det som regeringen utmålade som den största rehabiliteringssatsningen någonsin har alltså gjort nästan lika mycket skada som nytta – föga oväntat, när man tror att man kan behandla 70 procent av alla sjuka med bara två variationer av behandlingar, kommenterar de tre nätverken.

Studien bekräftar också vår farhåga att de grupper som primärt riskerar att utförsäkras både fått mindre resurser och sämre resultat än de med lättare ohälsa som i många fall skulle ha återhämtat sig även utan denna insats, skriver nätverken som också påminner om misslyckandet med att få ut utförsäkrade sjuka på arbetsmarknaden. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens utvärderingar under sommaren visade att färre än tre procent av de utförsäkrade har fått jobb på den ordinarie arbetsmarknaden ett halvår efter utförsäkringen.

– Nu är det alltså entydigt visat att detta gigantiska experiment med människors hälsa är ett totalt fiasko, som inte har lett till något annat än ett stort mänskligt lidande, anser nätverken, som också ställer sig undrande inför att de oppositionella allianspartierna väntade med sin kritik till veckan efter valet.


Kontaktpersoner:

Jenny Fjell 070-496 19 72
Gertie Gladnikoff 076-138 98 45
Maria Werme 073-7241865

Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt, som bildades i Härnösand våren 2009, är en grupp av personer och organisationer som försvarar sjuka människors rätt till försörjning. Gruppen anser att de försämringar som infördes i sjukförsäkringen 2003 och 2008 ökar och förvärrar det utanförskap som de sägs vara avsedda att motverka. Aktionsgruppen är religiöst och partipolitiskt neutral, och står öppen för alla som står bakom våra krav.