Telge AB

Uppror mot extrema elpriser: SVERIGE MÅSTE AGERA MOT UTSLÄPPSRÄTTER

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 10:04 CEST

I dagarna nås 1 miljon villaägare av ett brev från elhandelsbolaget, Telge Energi. Företaget vill få till en förändring i handelssystemet med utsläppsrätter. Telge Energi hoppas genom utskicket inte enbart väcka frågan, utan även möjliggöra för alla som nås av utskicket att ta ställning och själva vara med och påverka. Förutom en information om utsläppsrättshandelns inverkan på elpriset, innehåller brevet även ett svarskort adresserat till Näringsutskottet, med en uppmaning att agera i frågan innan det är för sent.

Handeln med utsläppsrätter har fördubblat elpriset. Fördyrningen har nått nivåer ingen kunde förutspå. Utsläppsrättssystemet syftar till att förbättra vår miljö. Tanken är alltså god. I Sverige produceras dock nästan ingen el som släpper ut koldioxid, och ändå har handeln med utsläppsrätter ett enormt genomslag på det svenska elpriset. Systemet bör därför förändras så att det förbättrar vår miljö utan att chockhöja elpriserna.

-Vi reagerar mot de effekter handelssystemet har på våra elpriser. Våra kunder ringer och är upprörda över de allt högre elpriserna. Vi känner därför att vi måste göra något. Tillsammans med elkunder runt om i Sverige hoppas vi att frågan tas på allvar och att arbete inleds för att få till stånd en förbättring, säger Johan Öhnell, VD på Telge Energi.

-De allt högre priserna drabbar alla kunder. Prisökningen orsakad av utsläppsrätterna går nästan oavkortat rakt ner i de tre stora elproducenternas kassa. Jag hoppas därför att tusentals elkunder hör av sig till Näringsutskottet, fortsätter Johan Öhnell.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:
Johan Öhnell, VD Telge Energi
Tel: 0708-51 58 50
johan.ohnell@telgeenergi.se

TELGE ENERGI
Telge Energi ägs av Södertälje kommun och har ingen egen kraftproduktion utan är en oberoende elleverantör som köper in elen där den är som billigast. Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har företaget fått 130 000 nya kunder, fler än något annat elbolag på den svenska marknaden. Telge Energi har idag 170 000 kunder totalt. I Svenskt Kvalitetsindex, som sedan 1989 mäter kundnöjdhet i ett stort antal branscher och där elbranschen togs med 2003, får Telge Energi betyget 69 jämfört med genomsnittet för elbranschen som är 61.

Du kan även besöka: www.telgeenergi.se www.telgeenergi.se/utslappsratter