Huddinge kommun

Upprustning av skola ger sämre undervisning

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2008 11:35 CET

Trots underskott på över 11 miljoner för 2007 så föreslår den borgerliga majoriteten en ombyggnad av Segeltorpsskolan för 206 miljoner. Oansvarigt och orimligt anser oppositionen som menar att kvaliteten i undervisningen blir lidande

- Den borgerliga majoriteten rustar upp en skolbyggnad men riskerar samtidigt att rusta ned själva skolundervisningen. Jag tycker borgarna själva borde sätta sig i skolbänken och lära sig att räkna ordentligt, kommenterar Mikael Larsson, socialdemokrat och ledamot i grundskolenämnden.

Oppositionen i grundskolenämnden efterfrågade på sammanträdet alternativa lösningar som bättre kan tillgodose behoven utan att ekonomin skenar iväg. Den nya hyreskostnaden blir 13 miljoner per år vilket riskerar att underholka undervisningen. Majoriteten valde ändå att gå vidare med ombyggnaden utan att presentera någon finansiering.

- Självfallet ska vi rusta upp Segeltorpsskolan och ge eleverna bra och funktionella lokaler. Men det får inte ske till priset av att våra barn får sämre undervisning, menar Marica Lindblad, oppositionsråd för miljöpartiet.

Ombyggnationen av Segeltorpsskolan sker främst för att förbättra lokalernas standard. Ökningen av kapaciteten blir mycket begränsad och gymnastiksalen, som är alldeles för liten sett till antalet elever, berörs inte av ombyggnadsplanerna.

- Det är orimligt att priset för bättre skollokaler tillåts bli så högt utan att man löser de faktiska kapacitetsproblemen, kommenterar Dag Olausson, oppositionsråd för vänsterpartiet och ledamot i grundskolenämnden.

För mer information, kontakta

Mikael Larsson (s) 073-543 61 39
Dag Olausson (v) 070-879 06 60
Marica Lindblad (mp) 08-535 301 50