Akademikerförbundet SSR

Uppsägning ogiltigförklaras. Akademikerförbundet SSR berett på strid ända till Arbetsdomstolen

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 13:41 CEST

Karlshamns kommun har idag trappat upp konflikten med Akademikerförbundet SSR genom att säga upp en facklig förtroendeman som vid två tillfällen i november 2002 öppnat totalt fyra mejl som inte var ställda till honom utan till kommunchefen och sociala omsorgschefen. Informationen i mejlen har han inte använt sig av på annat sätt än att han påtalat bristerna i kommunens datasäkerhet.

- Karlshamns kommuns agerande är både omdömeslöst och felaktigt. Vi kommer att ogiltigförklara beslutet och vi är beredda att driva frågan till Arbetsdomstol om så krävs, säger Eva Fagerberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

- Medlemmen själv är den förste att erkänna att det var dumt att pröva den databehörighet han tilldelats av kommunen på det sätt han gjorde och han förstår till fullo att det kan uppfattas som en integritetskränkning. Det är han ledsen för och har redan bett om ursäkt. Avsikten var dock en helt annan och den gäller just säkerheten i kommunens kommunikationssystem. Han ville testa sin egen behörighet i systemen och valde att göra det på ett tveksamt sätt, säger Eva Fagerberg.

-Vi sätter detta i samband med att medlemmen är lokalt fackligt aktiv och att han under många år stridit för jämställda löner, krävt lönekartläggningar och i övrigt varit en nagel i ögat på arbetsgivaren. Tyvärr är detta inte första gången som Karlshamns kommun visat sig bedriva en oacceptabel personalpolitik, säger Eva Fagerberg. Vi ser de erbjudanden till omplacering som medlemmen fått som en ren provokation. Erbjudandena står vare sig i relation till hans erfarenhet eller hans kvalifikationer.

Ytterligare upplysningar:
Eva Fagerberg, förhandlingschef tel 0734 19 44 66
Johan Sommar, ombudsman tel 0708- 17 44 49

Press- och Informationschef Maria Östberg Svanelind • 070-817 44 31 • 08-617 44 87 • m.ostbergsvanelind@akademssr.se