Fackförbundet ST

Uppsägningshot inom polisen

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 08:49 CEST

På flera håll i landet aktualiseras nu hot om uppsägningar av civilanställd personal inom polisen, bl a i Dalarna, Västerbotten och Blekinge län.
- De 225 miljoner kronor extra som regeringen och dess stödpartier aviserat om i budgetpropositionen för år 2004 räcker inte för att täcka polisens svarta hål, konstaterar Maj Axelsson, ordförande i ST inom polisen.

Polismyndigheten i Västra Götaland har fortfarande inte kompenserats för EU-toppmötet, vilket resulterar i ett underskott på över 230 miljoner kronor.

Vissa län har ålagts utvidgad pass- och säkerhetskontroll utan att få ersättning för detta. Sådan är situationen för Södermanlands och Blekinge län. Totalt handlar det om ca 50-60 årsarbetskrafter som berörs i nämnda län.

Polisväsendet dras dessutom med ett problem som man delar med flera myndigheter; Statens pensionsverk har lämnat felaktiga prognoser om pensionsutgifterna. För polisväsendets räkning handlar det om merkostnader på 280 miljoner kronor.

Totalt beräknas polisväsendets underskott i år till 179 miljoner kronor.

För mer information, välkommen att kontakta:
· Maj Axelsson, ordförande i ST inom polisväsendet, tel 070-792 84 69