Uppsala Vatten och Avfall

Uppsala är sämre än snittet på att sortera

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2018 14:18 CET

Drygt en fjärdedel av det som slängs i Uppsalabornas brännbara sopor är matavfall. Det visar den plockanalys som Uppsala Vatten och Avfall AB har gjort av hushållsavfall på tre orter i Uppsala kommun.

­– Det är ett jättestort resursslöseri att bränna matavfall som annars kan bli biogas och biogödsel. I Uppsala är vi sämre än genomsnittet i Sverige och så ska det väl inte behöva vara? Jag tror verkligen att vi vill mer och kan bättre, säger Rebecca Hedlund, utredningsingenjör på Uppsala Vatten.

I plockanalysen har villor och flerbostadshus i Gamla Uppsala, Salabacke och Almunge undersökts. Och Uppsalas insamlingsgrad ligger lägre än rikssnittet på samtliga orter, både för villahushåll och lägenhetshushåll. Undersökningen har bland annat tittat på hur mycket matavfall de brännbara soporna innehåller, hur rent det insamlade matavfallet är och vad de brännbara soporna innehåller.

Andel matavfall i brännbara sopor

I svenska villahushåll ligger snittet för matavfall i brännbara sopor på 21,5 procent. I Uppsalas villahushåll är det 29 procent matavfall bland de brännbara soporna.

I svenska lägenhetshushåll ligger snittet för matavfall i brännbara sopor på 25 procent. I Uppsalas lägenhetshushåll är det 28,5 procent matavfall bland de brännbara soporna.

Den mat som slängs i det brännbara kärlet är ofta mat i förpackning som passerat utgångsdatumet, exempelvis crème fraîche-burkar. Plockanalysen visar också att det är väldigt vanligt med trädgårdsavfall i det insamlade matavfallskärlet.

– Vi skulle vilja att Uppsalaborna blir bättre på att separera och sortera ut matrester och förpackningar samt endast slänga mat i matavfallskärlet för att öka återanvändningen och minska driftstoppen på biogasanläggningen, säger Rebecca Hedlund.

Innehållet i de brännbara soporna

Undersökningen visar också att bara en fjärdedel av det som Uppsalaborna slänger som brännbara sopor är brännbara sopor. Förutom 25 procent matavfall innehåller de brännbara soporna omkring 30 procent förpackningar.

– Även om de brännbara soporna energiåtervinns när de blir fjärrvärme i Uppsala, är det slöseri att slänga förpackningar i det brännbara. Det är mycket bättre att sortera ut förpackningar så att de kan återvinnas och bli nya förpackningar. Det är också mycket mer ekonomiskt och miljövänligt, säger Rebecca Hedlund.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).