Chemiclean Systems AB

Uppsala Akademiförvaltning väljer Chemiclean

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 08:04 CET

Uppsala Akademiförvaltning har valt att teckna ett samarbetsavtal med Alfa Laval-partnern Chemiclean Systems AB avseende energieffektiviseringsåtgärder, rekonditionering samt korrosionsskydd av fastighetssystem.

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar kapital som donerats av personer som på så sätt velat stödja verksamheten vid Uppsala universitet. Akademiförvaltningen räknar sina anor till 1624 då verksamheten startade i form av fastighetsförvaltning efter den så kallade Gustavianska donationen.

Akademiförvaltningen bedriver en aktiv kapitalförvaltning vars yttersta syfte är att stärka forskningen vid Uppsala universitet.Verksamheten har inget privat vinstintresse utan all avkastning som genereras går till stipendier, forskningsstödjande åtgärder av olika slag samt till universitetets egen verksamhet. Den samlade förmögenheten är idag drygt 7,8 miljarder kronor i marknadsvärde, varav jordbruks-, skogbruks- och andra fastigheter svarar för 4,8 miljarder kronor och finansförvaltningen för drygt 3,0 miljarder kronor.

Torbjörn Axelsson, fastighetschef på Uppsala Akademiförvaltning: ”Vi har utvärderat Chemiclean-metoden i en problemfastighet och det goda resultatet har gjort att vi nu valt att teckna detta avtal med Chemiclean”.

Chemiclean: Vi är naturligtvis oerhört glada att Akademiförvaltningen valt att teckna detta avtal. Vi har ju onekligen stor erfarenhet av att arbeta med historiskt betydelsefulla fastigheter, vilket Uppsala Akademiförvaltning har ett flertal av. Det kan inte finnas så många organisationer som har en obruten erfarenhet av fastighetsförvaltning i nästan 400 år.

Särskilt i sådana fastigheter är Chemiclean-metoden av stor betydelse för att förhindra vattenskador och på köpet bevara systemen rena och energieffektiva. Det finns snart sagt ingen kulturhistoriskt intressant byggnad i landet som inte behandlats av oss. Jag tror mig därför sanningsenligt kunna påstå att vi verkligen har de allra bästa referenser!

Chemiclean AB utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl, värme- och återvinningssystem inom fastighets- och industrisektorn. Chemiclean är Alfa Lavals säljkanal för VVS eftermarknad i mellersta och sydöstra Sverige. Bland företagets avtalskunder ingår Akademiska Hus, Fortum, HSB, Uppsala Akademiförvaltning med flera organisationer som arbetar aktivt med energieffektivisering. Företaget är medlemmar i Stockholms stad Klimatpakt, Institutet för vatten och luftvård, Stockholm EcoTech, Stockholms Miljöteknikcenter, EnergiLedarGruppen, Copenhagen CleanTech Cluster m m.

www.chemiclean.se