Kulturrådet

​Uppsala får 6 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 14:27 CEST

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Alla åtta kommuner och nio fristående skolor i Uppsala län har fått pengar för nästa läsår. Sex miljoner kronor går till kulturverksamhet som över 30 000 elever i länet beräknas ta del av.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Ett exempel på detta är Enköping, som planerar att arbeta med Pantomimteatern med ett tydligt integrationstema i ett projekt där svenska och nyanlända barn får mötas på lika villkor. Enköpings kommun får sammanlagt 850 000 kronor.

Det största beloppet i länet får Uppsala med 2,8 miljoner kronor i statsbidrag. De insatser som planeras inom ramen för Skapande skola läsåret 2016/17 har en bred kulturell spridning. De skolenheter som arbetar med att ta emot nyanlända elever har ett tydligt fokus på detta i sina ansökningar.

Heby kommun vill satsa på bland annat dans, drama, bildkonst, film och musik. Kulturaktiviteter som gör det möjligt för elever som ännu inte kan svenska att delta. Heby får 250 000 kronor.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till cirka 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om bidraget blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51

Enköping
Kultursekreterare Tina Engström
Telefon: 0171 62 62 93, 070 162 93 28
tina.engstrom@enkoping.se

Uppsala
Utvecklingsledare Magnus Thorn
Telefon: 018 727 3213, 072 507 27 34
magnus.thorn@uppsala.se

Heby
Skolbibliotekarie Erika Käll
Telefon: 0224 362 11
erika.kall@heby.se