Socialdemokraterna i Uppsala

Uppsala går mot underskott med alliansen

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 17:30 CEST

Under måndag och tisdag debatterar kommunfullmäktige Uppsala kommuns budget för 2014-2017. Socialdemokraterna är oroade över att finanskommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M) och alliansen föreslår en budget som är underfinansierad. Med den borgerliga majoritetens förslag löper Uppsala en överhängande risk att gå med underskott.

– Politik handlar om att vilja, om att prioritera och om att ta ansvar. Vi prioriterar skolan och jobben. Där ligger Uppsalas framtid. Och där lägger vi våra satsningar de kommande åren. Den prioriteringen gör vi samtidigt som vi tar ansvar. Vi ser till att ha ordning och reda på ekonomin. Det är en svår ekvation men Socialdemokraterna löser den. Det gör inte det nuvarande finanskommunalrådet, säger Marlene Burwick, kommunalråd (S).

– Alliansens budgetförslag saknar helt ekonomiska marginaler. Om svensk ekonomi fortsätter att backa kommer Uppsala att gå med underskott. Vi vet att tillväxttalen de närmsta åren är låga och våra kostnadsökningar tilltar. Precis som på 90-talet riskerar den moderatledda alliansen nu alltså åter Uppsalas ekonomi och välfärd. Följderna av det känner vi till: skola, vård och omsorg kommer att drabbas av nedskärningar. Det är oacceptabelt, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

Information:

I det socialdemokratiska budgetförslaget för Uppsala har vi ett ekonomiskt överskott på 73 miljoner, jämfört med den borgerliga majoritetens 4 miljoner.

Våra främsta investeringar gör vi i jobb och utbildning. Vi prioriterar:

  • Mindre klasser och mer personal i förskolan och skolan. Mindre klasser ger lärarna mer tid med varje elev så att varje elev kan ges stöd i sin utveckling.
  • Sommarjobb för elever i årskurs 9 och 1:an och 2:an på gymnasiet.
  • Utbildningskontrakt för arbetslösa unga under 25 år utan fullständig gymnasieexamen.
  • Att tillsammans med det regionala näringslivet utveckla gymnasieskolans yrkesprogram till yrkescollege, för att kvalitetssäkra utbildningen, öka elevers kontakt med arbetslivet och minska avhoppen från gymnasiet.

Kontakt:

Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Mobil 076-761 83 66

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79