Uppsala kommun

Uppsala inför ”Bostad först” för långvarigt hemlösa

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2016 10:59 CEST

Uppsala kommun startar ett pilotprojekt med metoden ”Bostad först”, som ger stöd till långvarigt hemlösa personer med en psykosocial problematik. 

Bostad först i Uppsala riktar sig till personer som är utestängda från bostadsmarknaden av sociala och ekonomiska skäl. Det ska vara personer som i dag bor på härbärge, stödboende eller varaktigt på hem för vård eller boende. Genom Bostad först skapas ett bostadssocialt kontrakt med möjlighet att teckna kontrakt för lägenheten efter tre år.

– Bostad först är en metod som vänder på tillvägagångssättet jämfört med det traditionella. Istället för krav på att den enskilde ska uppvisa en förmåga att klara av ett eget boende så erbjuds den enskilde en bostad med hyreskontrakt samt stödinsatser för att klara boendet, säger Ingrid Burman (V), ordförande i socialnämnden.

Metoden Bostad först visar på goda resultat när det gäller kvarboende och förbättrad social situation för deltagarna i de kommuner där metoden har prövats. Grundläggande principer är att deltagaren i verksamheten erbjuds en bostad samt stöd för att klara av boendet. Stödinsatserna ska erbjudas frivilligt och finnas tillgängliga dygnet runt.

– Ett avtal har tecknats med Uppsalahem om att upplåta fem lägenheter. Det handlar därför om ett försöksprojekt i liten skala med målsättningen att kunna utöka verksamheten på sikt. Projektet startar inom befintliga resurser men med en förstärkning av Träffpunkt centrums verksamhet och deras öppettider, säger Ingrid Burman.

De insatser som i dag erbjuds långvarigt hemlösa i Uppsala är framförallt stödboende med en boendetrappa, där personen kvalificerar sig för ett eget boende. Den modellen har visat sig vara svår att förverkliga. Framförallt är det bristen på lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden som har skapat svårigheter med att komma vidare från stödboende till eget boende.

För mer information

Ingrid Burman (V), ordförande socialnämnden, Uppsala kommun
E-post: Ingrid.burman@pol.uppsala.se
Telefon: 070-343 95 87

Presskontakt:

Erik Boman, presschef
E-post: erik.boman@uppsala.se
Telefon: 073-423 56 28