Uppsala kommun

Uppsala initierar EU-projekt för storskalig solladdning av elfordon

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 09:15 CEST

Tillsammans med Norge genomför Sverige EU-projektet ”Solar Charge 2020” för att tillgodose det ökade behovet av solel för de allt fler elbilarna i Europa. Initiativet till projektet har tagits av Uppsala kommun tillsammans med Solelia Greentech AB. En elbil driven av ren solel släpper inte ut några växthusgaser när de körs – en enorm vinst för klimat och miljö.

Behovet av laddplatser för elbilar ökar snabbt i Europa, vilket innebär en ökad belastning på elnätet. En lösning är att producera mer solel lokalt och via så kallade smarta elnät ladda elbilar för att minska belastningen.

Inom ramen för projektet kommer Uppsala kommun genom Uppsala Parkerings AB att bygga ut nätet av laddstolpar för elbilar och Uppsala Universitet ska anställa nya forskare för att analysera hur solel produceras och konsumeras i systemen och hur resultaten och tekniken kan användas på bästa sätt.

I EU-projektet länkas laddning av elbilar samman med produktion av solenergi och större system för solladdning ska uppföras i både Uppsala och Tromsö. Målet är att demonstrera och utvärdera olika strategier för storskaliga lösningar där laddning av elbilar matchas med lokal produktion av solel.

– Det här är ett viktigt projekt för Uppsala kommun och ännu ett uttryck för att Uppsala är den gröna storstaden. Vi har allt att vinna på att satsa på solel, men också på vindkraft och andra förnybara energikällor. Det gynnar både ekonomin och miljön, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö.

För att göra det enklare för kommuner och företag att köpa utrustning och teknik för de nya laddningssystemen, ska man inom ramen för projektet ta fram kravspecifikationer för systemen. Kravspecifikationerna ska dessutom anpassas så att de kan användas i de flesta europeiska länder.

För mer information

Anders Hollinder, Energistrateg
Telefon: 076-779 74 09

Presskontakt:
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 072-569 38 79