Den Nya Välfärden

Uppsala kommun genomförde otillåten direktupphandling

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2013 11:31 CEST

Uppsala kommun har utan upphandling i konkurrens köpt tändmoduler till sina offent­liga belysningsanläggningar direkt från Vattenfall för ett värde av 1,7 miljoner. Konkurrenskommissionens utredning visar att kommunen där­med har brutit mot lagen om offentlig upphandling.

När kommunen i februari 2012 genomförde köp av tändmoduler angav man att detta föll inom ramen för ett tidigare upphandlat ramavtal som kommunen hade med Vattenfall. Detta stämmer dock inte. Eftersom tändmodulerna över huvud taget inte nämns i ramavtalet med Vattenfall har de aldrig varit föremål för någon konkurrensutsättning, och ska därför upphandlas i särskild ordning.

– Beslutet att köpa tändmoduler direkt från Vattenfall strider mot lagen om offentlig upphandling. Genom att kommunen satte konkurrensen ur spel kan skattebetalarna komma att få betala ett högre pris för gatubelysningen än de annars skulle ha gjort, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– I det här fallet riskerar Uppsala kommun dessutom att bli tvungen att betala en upphandlingsskadeavgift på uppskattningsvis  120.000 kr, framhåller Lennart Palm.


…………………………………………………………………………………………

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 500 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand Linderoth tidigare stadsjurist i Stockholm, Sigvard Berglöf, tidigare regeringsråd, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Christer Fallenius, tidigare ordförande i Marknadsdomstolen, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR), samt Per Arne Sundbom, tidigare konkurrensråd vid Konkurrensverket.