Uppsala kommun

Uppsala kommuns Anna Sander utreder Boverkets bygglovsregler

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 13:44 CET

Anna Sander, projektledare på Uppsala kommun, har av regeringen utsetts till utredare av Boverkets byggregler.

Bostadsministern Peter Eriksson meddelade vid en pressträff den 23 februari att Anna Sander tilldelas uppdraget att utreda Boverkets byggregler. Uppdraget är på 20 procent och den övriga tiden arbetar hon vidare som projektledare på mark- och exploateringsavdelningen i Uppsala kommun. Hon och Kurt Eliasson lleder den kommitté som regeringen har tillsatt för att utreda och göra en genomgripande översyn av Boverkets byggregler. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 13 december 2019.

– Vi är stolta och glada för Annas skull. Hon har en bred och djup kunskap som vi har fått tillgång till i Uppsala kommun, säger Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun.

Anna Sander är bland annat huvudprojektledare för Rosendal, där en ny stadsdel med sociala värden som trygghet, engagemang i närmiljön, jämställdhet och hållbarhet växer fram i ett av Sveriges främsta kunskapskluster med två universitet och Akademiska sjukhuset som granne.

– Hon är en stor tillgång för oss och en verklig resurs på mark- och exploateringsavdelningen där hon projektleder Rosendal, ett projekt i framkant som ställer stora krav på kompetens. Att hon får ett så här viktigt uppdrag visar att välmeriterade och kompetenta personer vill arbeta hos Uppsala kommun, säger Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Anna Sander började på Uppsala kommun den 16 januari i år och kom då närmast från en tjänst som ansvarig för forsknings- och innovationsstrategier på WSP, som bedriver konsultverksamhet inom anläggnings- och byggnadskonstruktion, transport och infrastruktur, miljö och energi. Hon har tidigare varit vd för IQ Samhällsbyggnad, departementsråd vid Miljödepartementet och miljö- och kvalitetsdirektör på NCC. Hon är också ledamot av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och har en teknologie licentiatexamen från KTH.

För mer information

Anna Axelsson, chef för mark- och exploateringsavdelningen
Telefon: 018-727 12 22
E-post: anna.axelsson@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se