Högskolan på Gotland

Uppsala och Gotland vill gå samman och förnya högskolesverige

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2012 14:15 CEST

Styrelsen för Högskolan på Gotland och konsistoriet vid Uppsala universitet har idag beslutat att lämna in en begäran till regeringen om att få gå samman. I planerna ingår bl a att skapa något som ännu inte finns i det svenska högskolelandskapet: en internationell liberal arts-utbildning. Samgåendet planeras till den 1 juli 2013.

 

Ett samgående skulle innebära att landets äldsta lärosäte går samman med det yngsta. Rektorerna för de båda lärosätena är glada över dagens beslut.


- Jag ser fantastiska möjligheter i detta projekt. Vi kommer att skapa en mötesplats för gränsöverskridande och nyskapande utbildning och forskning som blir något helt nytt i högskolesverige, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

 

- Det planerade samgåendet mellan våra lärosäten är en väl genomtänkt och långsiktig satsning. Vi bygger vidare på ett samarbete som redan är etablerat sedan flera år tillbaka. Ett samgående med Uppsala universitet skapar helt nya förutsättningar för att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet på Gotland, säger Jörgen Tholin, rektor för Högskolan på Gotland.

 

Det övergripande syftet med att slå samman lärosätena är att skapa en unik profilering inom Uppsala universitet och en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig verksamhet på Gotland.

 

Uppsala universitet med Campus Gotland ska bli ett nationellt ledande centrum för Liberal arts education – en klassisk utbildningsmodell som finns som topputbildningar i anglosaxiska länder och som nu väcker allt större intresse runt om i Europa.

 

Samgåendet skapar också förutsättningar för Uppsala universitet att ta en tätposition när det gäller flexibla undervisningsformer inom högre utbildning. Högskolan på Gotland har en gedigen erfarenhet av att praktiskt bedriva nätbaserad utbildning och Uppsala universitet har erkänt hög kompetens när det gäller pedagogiskt utvecklingsarbete.

 

Uppsala universitet har en ledande ställning i Baltic University Programme, ett samarbete med lärosäten i östersjöregionen där också Högskolan på Gotland ingår. Genom samgåendet ges möjligheter att utveckla Campus Gotland att bli ett nav för samverkan runt Östersjön med frågor kring hållbar utveckling och regional utveckling som tänkbara utvecklingsområden. Ett annat mål är att kunna skapa Nordeuropas starkaste utbildnings- och forskningsmiljö i arkeologi. Det finns fler ämnen med möjligheter till kompletteringar eller profileringar inom universitetets forskning. 

 

I en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet beskriver Eva Åkesson och Jörgen Tholin vilka möjligheter dagens beslut ger. Artikeln hittar ni här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-har-mycket-att-vinna-pa-sammanslagning_7065553.svd

 

För mer information kontakta:

 

Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet, tfn 070-300 06 45

Jörgen Tholin, rektor Högskolan på Gotland, tfn 070-910 41 14

Carin Götblad, styrelseordförande för Högskolan på Gotland genom kommunikatör Petra Lindberg, tfn 070-205 73 37.