Uppsala Vatten och Avfall

Uppsala slår rekord i återvinning av kläder

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2018 11:20 CET

Insamlingen av kläder och textilier på Uppsala Vatten och Avfalls återvinningscentraler ökade under 2017 med 13 procent. Totalt sett samlades det i snitt in nästan ett ton per dag.

– Det är glädjande med en ökning och vi hoppas att det är en trend som håller i sig. För även om vi är bra på återvinning i Sverige är vi inte så bra på att samla in kläder och textilier. Inte ens en fjärdedel av det vi handlar samlas in här medan till exempel Tyskland samlar in tre av fyra inköpta textilier, säger Tobias Linnesköld, sektionschef för återvinningscentralerna på Uppsala Vatten och Avfall.

Under 2000-talet har inköp av kläder och textilier ökat med 30 procent. Vi köper i genomsnitt 13 kilo kläder och textilier, ungefär 50 plagg, per person och år. Av det slänger vi omkring åtta kilo textil per person i soppåsen varje år. Undersökningar visar att mer än hälften är fullt användbart. På Uppsala Vatten och Avfalls återvinningscentraler har du sedan några år möjligheten att lämna in textilier oavsett skick, hela eller trasiga spelar ingen roll.

– Textil är en komplex produkt som kräver mycket resurser vid tillverkning. För att tillverka ett par jeans krävs 10 000 liter vatten och tre kilo kemikalier samtidigt som produktionen sker ofta i länder där tillgången på vatten är begränsad. Därför är det viktigt att vi hjälps åt för att hålla de textilier som produceras kvar i kretsloppet, säger Tobias Linnesköld.

FAKTA
70 procent av textiliers klimatpåverkan sker i produktionen. Trots att de flesta textilier är importerade står den transporten bra för fyra procent av klimatutsläppen. Din transport till affären där du handlar dina kläder står för den näst största andelen av klimatutsläppen - 22 procent.

Klädproduktion står för 25 procent av den totala mängden insektsbekämpningsmedel.

För varje kilo textil som produceras förbrukas också ett kilo olja.

Om alla Uppsalabor återvinner ett par jeans skulle det också spara omkring 30 ton miljöfarliga bekämpningsmedel.

Via sorteringsanläggningar i Sverige och Holland får cirka två tredjedelar av alla textilier nytt liv genom återanvändning. En tredjedel materialåtervinns och blir till exempel jeans eller katastroffiltar.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).