Statens Fastighetsverk

Uppsala slott tävlar om europeiskt kulturarvspris

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 14:17 CEST

Efter en omfattande fasadrestaurering tävlar Statens fastighetsverk (SFV) med Uppsala slott om ett europeiskt kulturarvspris för ”ett tekniskt väl genomfört och kulturhistoriskt välgrundat färgbyte av symbolbyggnad”.

Statens fastighetsverk har givit ett internt kulturarvspris för fasadrenoveringen av Uppsala slott, förvaltaren Per Nelander fick ta emot priset vid en intern ceremoni på Örebro slott. I och med det interna priset har projektet också nominerats till det internationellt erkända kulturarvspriset Europa Nostra Awards i konkurrens med en rad andra kulturbyggnader i Europa.

År 2001 konstaterades att fasaden på Uppsala slott var i stort behov av underhåll och restaurering.
Utgångspunkten inför arbetet var att använda traditionella, väl fungerande material och metoder. Men innan restaureringsarbetet kunde starta ställdes man inför frågan om vilken tidsepok som egentligen var den rätta att återställa slottet till? Man ifrågasatte den slottsgestaltning som gjordes 1949-1951 då den senaste fasadrestaureringen skedde och gjorde därför nya eftersökningar i arkiven och i slottets äldre lager av murbruk.
Som ett led i efterforskningarna om slottets ursprungsfärg hölls ett seminarium med experter från bland annat Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Upplands museum, Länsstyrelsen, Uppsala stadsarkitekt med flera, då det slogs det fast att det var dags att gå tillbaka till den varma rosa kulör som slottet hade på 1700-talet.
- Det görs ju så många andra fantastiska arbeten för kulturarvet inom SFV så det är verkligen en stor ära att Uppsala slotts fasadrenovering vinner i konkurrens med 41 andra projekt, säger Per Nelander, förvaltare av Uppsala slott. Men så arbetade vi också målmedvetet med efterforskningar för att återskapa färgen på det slott som Hårleman återuppförde efter stadsbranden på 1700-talet, fortsätter han.

Juryns motivering lyder i sin helhet: ”Ett tekniskt väl genomfört och kulturhistoriskt välgrundat färgbyte av symbolbyggnad – ett projekt med bred förankring.”

Europa Nostra är en pan-europeisk intresseorganisation som bildades för 40 år sedan med syfte att värna om kulturarvsfrågor i Europa. Europa Nostra-priset delas bland annat ut i kategorierna arkitekturarv, vård av kulturlandskap, konstsamlingar, arkeologiska utgrävningar och framstående
forskning inom kulturarvsområdet. Uppsala slott tävlar i kategorin projekt inom arkitekturarv.

Ytterligare två projekt som skickats in från SFV är restaureringen av Bellmanshuset på Djurgården i Stockholm samt Huseby bruks köks- och fruktträdgård i Småland.

Bilder på Uppsala slott: www.sfv.se
För mer information kontakta: Per Nelander, förvaltare, 018-56 48 05/070-656 48 05
Cecilia Molvin, pressekreterare Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm
Tel: 08-696 71 87, 070-796 71 87, Fax: 08-696 70 37 E-post: press@sfv.se www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en
sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.