Uppsala studentkår

Uppsala studentkårs ordförande kommenterar förslag om att införa studieavgifter

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 10:49 CEST

För några dagar sedan skickade Utbildningsdepartementet ut en promemoria på remiss till svenska lärosäten. I den föreslår de en lagändring för att möjliggöra studieavgifter för svenska och europeiska studenter som läser en utbildning vid ett svenskt lärosäte som arrangeras av internationella samarbeten.

När svenska universitet och högskolor ger en utbildning inom ramen för exempelvis Erasmus Mundus så står europeiska och svenska regelverk emot varandra. Förra sommaren utredde Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ett fall då Uppsala universitet hade krävt att studenter betalat en avgift för att kunna bli antagen till en utbildning. UKÄ konstaterade då:

”Denna regel är inte utformad som ett förbud för universitetet att ta ut avgifter utan som ett krav att utbildningen ska vara avgiftsfri för studenterna. Det spelar därför ingen roll att det inte är Uppsala universitet som tar ut avgiften. Studenterna måste betala en avgift för att antas till utbildningen och därmed strider förfarandet mot regeln om avgiftsfrihet.”

Men nu kliver alltså departementet in och vill göra avgifterna lagliga. Lagen föreslås träda i kraft 1 februari 2015. Fredrik Pettersson, ordförande vid Uppsala studentkår, kommenterar remissen:

– Det är overkligt och skrämmande. Utbildningsdepartementet definierar om begreppet avgift för att kunna låtsas som att de bibehåller avgiftsfriheten, samtidigt som de ogenerat tillåter att avgifter tas ut från studenterna.

– Det har länge varit en stor utmaning hur regelverken ska anpassas för att kunna samordna den svenska avgiftsfriheten med internationell avgiftspliktig utbildning. Nu verkar det onekligen som att Utbildningsdepartementet har gett upp och valt att offra våra principer.

– De verkar på fullaste allvar mena att det är bra för studenterna med studieavgifter, för då är det möjligt att ta merkostnadslån från CSN. Det är hånfullt.

Relaterade dokument:
- Promemoria om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete (Utbildningsdepartementet)
- Uppföljning av Högskoleverkets beslut om antagningen till och avgifterna för en masterutbildning vid Uppsala universitet (Universitetskanslerämbetet)

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Pettersson, ordförande, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 01 alt. 0761-09 80 01