Länsstyrelsen i Uppsala län

Uppsala visar vägen mot ett koldioxidfritt samhälle

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 09:23 CEST

Onsdagen den 6 oktober arrangerar Länsstyrelsen ett seminarium i Bryssel med en rad innovatörer inom klimat- och energiområdet från Uppsala län som föredragshållare.  Syftet är att lyfta fram företag och forskare som arbetar för en minskning av koldioxidutsläpp och ett energieffektivare samhälle.

Seminariet pågår samtidigt som Open Day´s, EU:s stora satsning med deltagare från över tvåhundra europeiska regioner. Det ingår som en del i Länsstyrelsens EU-projekt för energieffektivisering.

 

-         Uppsala har många innovatörer och mycket forskning inom klimat- och energiområdet som vi vill upp under EU-dagarna i Bryssel, säger Göran Albjär, projektledare för SEECA-projektet vid Länsstyrelsen i Uppsala.

 

Seminariet som går av stapeln i Sweden House i Bryssel inleds av Magnus Robach, Sveriges ambassadör i Belgien och av landshövding Peter Egardt.

 

På talarlistan finns sedan representanter för Uppsalaföretag som Vertical Wind (vindkraft), Electroengine (El-bilar), och Seabased (vågkraft). Dessutom kommer Ena Energi att berätta hur Enköpings kommun omvandlar avfall till grön energi och representanter från Scandinavian Biogas Uppsala och Upplands Lokaltrafik om hur bussar som går på biogas i Uppsala har blivit både en miljömässig och en finansiell succé. Slutligen kommer SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) att presentera arbetet med att ta fram ett förslag till djupförvaring av utbränt kärnbränsle i Forsmark.

 

Uppsala, Tallinn och Niepołomice

Seminariet i Bryssel ingår som del i Länsstyrelsens EU-projekt för energieffektivisering. Övriga parter är miljöavdelningen vid Tallinn stad och Niepołomice kommun i södra Polen. Total budget för projektet är ca 3 miljoner SEK.

 

-         De tre regionerna ska var för sig genomföra s.k. klimatavtal där företag och myndigheter tecknar avtal om minskad energianvändning. Arbetet med sådana avtal med aktörer i Uppsala län pågår redan. En annan del av projektet handlar om hur man ska få ner jordbruks- och andra tyngre maskiners energiförbrukning genom bland annat sparsam körning, s.k. Eco-Driving, berättar Göran Albjär, till vardags anställd som klimat- och energisamordnare vid Länsstyrelsen.

 

Ett första uppstartsmöte inom projektet genomfördes i Uppsala i början av juni och i september möttes aktörerna i Tallinn för fortsatt planering. Slutdatum för projektet är september 2012.

För mer information, kontakta: Projektledare Göran Albjär, tfn 018-19 52 34, mob. 070-558 90 86