ESBRI

Uppsats om born globals tog priset

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2014 14:55 CET

Hur ser stödstrukturen ut för småföretag som vill bli internationella snabbt? Och matchar stöden de behov som born global-företagen upplever? Frågorna intresserar Paulina Olsson och Jacob Sundquist. Nu står de som segrare i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt.

ESBRIs och VINNOVAs uppsatstävling Nytt&Nyttigt arrangerades läsåret 2013–2014 för femte gången. Syftet är att öka kunskapen om innovation, nyttiggörande och kommersialisering, och uppmuntra studenter att skriva uppsatser inom detta tema. Intresset var stort, hela 77 uppsatser från 18 olika lärosäten skickades in till årets upplaga av Nytt&Nyttigt. Prisutdelningen ägde rum under VINNOVAs årskonferens 2 december.

Första pris gick till uppsatsen What is needed to boost international business growth in potential Born Globals? Den är skriven av Paulina Olsson och Jacob Sundquist, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I sin motivering skrev juryn bland annat: ”Författarna har adresserat ett viktigt tema med mycket hög policyrelevans. Det finns ytterst få studier gjorda på de mindre företagens behov av stöd i internationaliseringsprocessen.”

Andrapristagaren Oskar Karlsson har skrivit sin uppsats vid Luleå tekniska universitet. Den har titeln Beslutsaspekter för öppenhet i teknologiutvecklingsprojekt, varierar de beroende på mognadsgrad?

Två uppsatser delar på tredjeplatsen. Den ena är Stakeholder Engagement in Sustainable Entrepreneurship and Innovation skriven av Alexandra Dembczyk och Jaromír Zaoral vid Umeå universitet. Den andra uppsatsen som fick tredje pris har titeln Leading Innovators in Large Organisations och är skriven av Fredrik Ringård och Carl Segerlund, KTH.

Priserna består av resestipendier som i år höjdes till sammanlagt 70 000 kronor. Stipendiaterna kan använda dem för att ytterligare öka sin kompetens inom området. Prisutdelare var VINNOVAs styrelseordförande Hasse Johansson, assisterad av ESBRIs vd Magnus Aronsson.

Kontakta Helene Thorgrimsson, projektledare ESBRI: innovationsuppsats@esbri.se

Mer info om tävlingen finns på: www.innovationsuppsats.se

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se