Jusek

Uppsats om dåliga beställare inom IT-sektorn får stipendium

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 08:52 CEST

Miljardbelopp går förlorade varje år på misslyckade IT-projekt. Bristande kompetens hos beställare av informationssystem är en viktig orsak. Det vill tre Lundastudenter komma åt i sitt examensarbete ”Beställarkompetens för informationssystem – Kompetenskategorier för framgångsrika beställarprojekt”, där de kategoriserar olika kompetenser som behövs i olika faser i en beställarprocess.

Mikael Dudas, Pranvera Llanzani och Mikael Rosvall tog emot 2005-års BEST-stipendium på 30 000 kronor av Louise Yngström, professor vid IT-universitetet i Kista och ordförande i BEST-kommittén, vid invigningen av IT-mässan Sundsvall42, med motiveringen:

"En fågel Fenix! För en ambitiös vilja att brett blottlägga effekterna av otillräcklig och snäv beställarkompetens."

För sjunde året i rad delas BEST-stipendiet ut för bästa examensarbete inom det systemvetenskapliga området. Jusek, VJS (institutet för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer), Computer Sweden och IT-mässan Sundsvall42 vill med stipendiet bidra till att öka intresset för systemvetenskapliga studier på högskolenivå, höja den akademiska kvalitén på examensarbeten samt uppmuntra till fortsatta och fördjupade studier inom området.

Om uppsatsen: Pranvera Llanzani, 073-577 69 37, Mikael Rosvall, 070-977 86 00
För ett exemplar av uppsatsen ring Stephanie Sjöberg, Jusek, 070-665 29 55

Om BEST: Anders Bergqvist, ombudsman Jusek, 070-665 29 02, Louise Yngström, ordförande i stipendiekommittén och professor vid IT-universitetet i Kista, 070-699 01 75

För bilder på stipendiaterna: Jonas Mellqvist, Jusek, 070-665 29 92, Stephanie Sjöberg, pressansvarig Jusek, 070-665 29 55

Läs mer på www.jusek.se/press


Jusek är förbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare