Jusek

Uppsats om det uppmärksammade handskakningsmålet får personalvetarpris

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 10:03 CEST

En uppsats om det uppmärksammade rättsfallet, det så kallade handskakningsmålet, där man ställer frågan om religionsfrihet ska ses som en större rättighet än könsjämlikhet har belönats med ett hedersomnämnade i Juseks och tidningen Personal och Ledarskaps uppsatspris.

Emelie Thunberg vid, Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet, får hedersomnämnande för sin uppsats Kan religiösa manifestationer påverka vår könsjämlikhet? – Religionsfriheten och dess gränser i arbetet, vid utdelningen av personalvetarpriset.

Juryns motivering:
Uppsatsen innehåller en utomordentligt välgjord och tydligt uppbyggd analys av ett aktuellt rättsfall det så kallade handskakningsmålet. Den fråga som väcks och undersöks är om religionsfrihet skall ses som en ”större” rättighet än könsjämlikheten eller om arbetet med ett könsjämlikt arbetsliv kan innebära en begränsning av religionsfriheten? Författaren ställer olika rättskällor mot varandra på ett intresseväckande sätt och avslutar med en tydligt uppfattning om svaret på frågan.

- Emelie Thunberg har studerat ett uppmärksammat rättsfall, det så kallade hand-skakningsmålet. Och hennes slutsats är att kvinnans rätt att slippa bli påverkad av en religiös manifestation går före mannens frihet att få uttrycka densamma, säger Jörgen Hansson, ordförande i juryn.

Jusek och tidningen Personal & Ledarskap har instiftat ett årligt pris för bästa perso-nalvetaruppsats. Priset är ett sätt att belöna nytänkande och kreativa
examensuppsatser bland personalvetarstudenter. Syftet är dels att öka intresset för personalvetarstudier på högskolenivå, dels att höja den akademiska kvaliteten på examensuppsatser samt uppmuntra och stödja fortsatta och fördjupande studier inom området.

Kontakt:
Emelie Thunberg, 0736-98 78 65
Jörgen Hansson, ordförande i juryn, 070-633 90 85
Christina Petri, projektledare på Jusek, 070-665 29 22

Läs uppsatsen på www.jusek.se/press

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.