Olof Palmes Internationella Center

Uppsatstävling om gemensam säkerhet - vinn en utlandsresa

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 09:00 CEST

Vi söker dig som har idéer om gemensam säkerhet på 2000-talet. Hur kan den se ut, vad krävs, och vad kan olika aktörer göra själva och tillsammans? Delta med din uppsats och tävla om en resa.

I höst arrangerar Olof Palmes Internationella Center, Arbetarrörelsens tankesmedja och S-studenter en uppsatstävling som riktar sig till studenter som skriver uppsats hösten 2010 inom samhällsvetenskapliga ämnen, juridik eller humaniora. Vi söker akademiska uppsatser som behandlar temat Gemensam säkerhet på 2000-talet. Detta utifrån ett säkerhets- och försvarspolitiskt perspektiv, med allt vad det kan innebära.

Ett referensråd kommer att läsa uppsatserna. De fem uppsatser som bedöms mest intressanta kommer att publiceras i bokform och spridas i politiska och akademiska kretsar. Författaren till den mest intressanta uppsatsen vinner en utlandsresa.

Sista dag för intresseanmälan: Mejla namn, ämne och frågeställning till gemensamsakerhet@palmecenter.se senast den 15 november 2010. Då får du ett formulär som sedan skickas in tillsammans med din färdiga uppsats. Sista dag för att skicka in tävlingsbidrag: Mejla din uppsats samt ifyllt formulär till gemensamsakerhet@palmecenter.se senast den 15 januari 2011. Frågor: Mejla gemensamsakerhet@palmecenter.se eller ring 08- 677 57 83.

* * *

Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressekreterare
070- 66 00 515
laila.naraghi@palmecenter.se