Moretime Group

Uppskjuten utdelning på Moretime Financial Services AB:s Preferensaktier

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 08:40 CET

Styrelsen i Moretime Financial Services AB (publ) har beslutat att bolaget skjuter upp utdelningen på Preferensaktie för fjärde kvartalet 2015. Ingen utdelning lämnas därmed i februari 2016.

Nästa utdelningstillfälle är i maj 2016.

Moretime Professional Services AB (publ) äger 98,5% av kapitalet och 99,8% av rösterna i Moretime Financial Services AB (publ).

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se 

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.