Uppstart Helsingborg

Uppstart Helsingborg drar igång

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2014 12:19 CEST

Nu är Uppstart Helsingborg igång. Styrelsen är tillsatt, ordförande vald och verksamhetschef är rekryterad. 

Tillsammans med det lokala näringslivet i Helsingborgsregionen och Helsingborgs stad har stiftelsen Uppstart Helsingborg grundats. Målet är att skapa fler jobb, bryta utanförskap och minska segregation. 

- Det känns väldigt hedrande att få bli ordförande. Att få bidra till att fler jobb kan skapas i Helsingborgsregionen känns väldigt angeläget. Inte minst jobb som kan bidra till att minska utanförskapet, säger Lotti Svedenstedt ordförande för Uppstart Helsingborg.

Lottie Svedenstedt har flera år som styrelseproffs bakom sig.

Utöver Lottie Svedenstedt kommer initialt Jenny Lindén Urnes, Johan Wiklund, Mikael Palmqvist, Philip Abdon och Luciano Astudillo att ingå i styrelsen som ordinarie ledamöter. Både Helsingborgs Stad och Arbetsförmedlingen kommer att erbjudas platser som adjungerade i styrelsen. Michael Fransson, näringslivsdirektör, kommer att representera Helsingborgs stad och Marie Klasson, Arbetsförmedlingen. 

Ansvaret att leda verksamhet har gått till Bengt Ericsson. Han har ett långt förflutet som entreprenör och företagsledare i flera branscher. Även han ser fram mot emot att bidra till att utveckla entreprenörskapet och företagandet för att få fler i arbete.

- Även om inte strukturerna är satta och vi i dagsläget inte i detalj kan säga hur vi kommer att jobba känns få uppgifter mer angelägna. Vi kommer att utgå ifrån det framgångsrika arbete som Uppstart Malmö gjort och ta fram ett upplägg för vårt arbete i Helsingborg, säger Bengt Ericsson verksamhetschef för Uppstart Helsingborg.

Antalet investerare har blivit fler sedan initiativet till stiftelsen Uppstart Helsingborg offentliggjordes.  Bland annat har Per Fagerström och Philp Abdon tillkommit. För att bli investerare ska man vara beredd att investera minst 250 000 på tre år i företag som vill växa.

- Vi ser gärna att fler välmeriterade entreprenörer engagerar sig, avslutar Lottie Svedenstedt.

För ytterligare information.
Lottie Svedenstedt, lottie.svedenstedt@uppstarthelsingborg.se, 070 – 625 22 05
Luciano Astudillo, luciano@uppstartmalmo.se, 070 – 929 85 85
www.uppstarthelsingborg.se

Styrelse
Lottie Svedenstedt, ordförande
Jenny Lindén Urnes, investerare
Johan Wiklund, investerare
Mikael Palmqvist, investerare
Luciano Astudillo
Philip Abdon, investerare
Mikael Fransson, adjungerad
Marie Klasson, adjungerad

Investerare
Alf Tönnesson
Jenny Lindén Urnes
Johan Wiklund
Lottie Svedenstedt
Mikael Palmqvist
Per Fagerström
Philip Abdon
Tomas Polacek


Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro – och minskar segregation och utanförskap. Med denna övertygelse startar initiativet Uppstart Helsingborg. Ett initiativ som ska drivas genom ett kompetent och engagerat samarbete mellan lokala företagspartners och investerare. Uppstart Helsingborg kommer erbjuda lösningar till företagare genom rådgivning, coachning och finansiellt stöd. Allt för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas ta nästa steg i företagandet, och därmed kunna anställa fler personer.