ManpowerGroup

Uppsving väntas på byggarbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2016 08:10 CEST

Efter några kvartal med försiktiga jobbprognoser ser nu byggarbetsgivarna fram emot en stark avslutning på året. Sysselsättningstrenden har ökat jämfört med förra kvartalet - och jämfört med för ett år sedan är uppgången hela nio procentenheter. Bland övriga branscher rapporterar finans-fastighets- och konsultbranscherna starkast sysselsättningsplaner. Regionundersökningen visar att både Stockholm och Uppsala och Skåne glidit ner till klart negativ prognoser medan Västsverige går ett starkt jobbkvartal till mötes.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för bygg- och anläggningsbranschen är +5 procent, vilket är en uppgång med sex procentenheter jämfört med förra kvartalet och med nio procentenheter jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för riket är +2 procent.

- Att jobbprognosen för en så viktig bransch som byggsektorn är stark samtidigt som även energisektorn och handeln ser ut att gå bra gör att vi ser ut att avsluta året med en synnerligen aktiv arbetsmarknad för dessa branscher, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

- För Sveriges del är Västsveriges starka prognos glädjande medan Stockholm-Uppsalaregionens och Skånes nedgångar oroar. Internationellt finns en hel del positiva tecken, då både USA och Kina rapporterar uppgångar. Brasilien är nu det enda landet globalt som lämnat en negativ prognos, fortsätter Lars Forseth.

Fortsatt aktivt i finans-, fastighets- och uppdragssektorn

Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Byggbranschen ser fram emot ett positivt jobbkvartal liksom energisektorn (+9) och handeln med +6 procent. Starkast prognos kommer precis som föregående mätning från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn som trots en liten nedgång rapporterar optimistiska +18 procent för årets sista kvartal. Sämre ser det dock ut för både de gröna näringarna och offentliga sektorn som gått ner till negativa -7 respektive -4 procent, vilket innebär minskningar både på kvartals- och årsbasis.

Rejält negativ trend i Stockholm och Uppsala

Arbetsgivarna i tre av de sex regionerna lämnar positiva jobbprognoser inför årets sista kvartal. Västra Götalands och Hallands län lämnar med +10 procent landets högsta prognos medan Stockholms- och Uppsalaregionen backar ytterligare ner till låga -6 procent. Skåne går ner till -3 procent. Norrland rapporterar fortsatt positiva +8 procent medan Mellansverige med -2 procent nu halkar ner till en minusnivå.

Möjlig ljusning globalt

Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 42 av 43 undersökta länder - endast Brasilien har lämnat en negativ prognos. Störst efterfrågan på arbetskraft globalt kommer fortsatt från Indien följt av Japan, Taiwan och USA. De svagaste prognoserna rapporterar arbetsgivarna i Brasilien, Belgien, Finland, Italien och Schweiz. I Europa är det Irland som har störst behov av arbetskraft och arbetsgivarna har lämnat sin starkaste jobbprognos sedan 2007.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2016 förväntar sig åtta procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, sju procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (81 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +1 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +2 procent.

För mer information, kontakta:

Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

  • Rapporten i sin helhet
  • Film där VD beskriver resultaten
  • Diagram
  • Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2017 presenteras den 13 december 2016.

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.