NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Upptäck KomTek! - där tekniker och entreprenörer föds

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:48 CET

Välkommen till en heldagskonferens i Jönköping!
Tid: 8 november 2006 kl 10-16
Plats: Upptech, V Holmgatan 34 A

Varje dag kommer barn från sex år och uppåt till någon av de kommunala entreprenörs- och teknikskolorna runt om i Sverige. Där upptäcker de teknikens möjligheter, skaffar sig ett tekniskt självförtroende och utvecklar sin kreativitet och företagsamhet.

På KomTek lägger de grunden för ett intresse. Det gör att de får möjlighet att se sig själva som framtidens tekniker, ingenjörer, uppfinnare, innovatörer och entreprenörer.

På konferensen Upptäck KomTek i Jönköping den 8 november diskuterar politiker, representanter för näringslivet och Nutek hur KomTek kan påverka utvecklingen i Sverige.

KomTek är ett initiativ från Nutek och ingår i det nationella entreprenörskapsprogrammet. 2006-2007 arbetar Nutek tillsammans med KvinnorKan och fem KomTek-kommuner i ett spridningsprojekt kallat ”Upptäck KomTek”. Projektet arrangerar under hösten fem regionala konferenser om KomTek. Denna gång i Jönköping

För mer information:
Inga Lill Stjerndahl, Nutek, 08 681 95 27, 070-265 90 35
Carolin Ahle, KomTek Jönköping, 036 106077, 0730-46 14 75
Ylva Schmidt, Projektledning, Upptäck KomTek, 08-723 13 51, 070-728 93 23
NUTEK stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.