Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Uppvärdera föräldraarbetet

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 07:04 CET

Aldrig har uttaget av föräldraledighet bland män varit så högt som under 2009. 22,3 % av föräldraledigheten togs ut av pappor förra året. Jämfört med 2000 innebär detta en ökning med ca 10 procentenheter.

– Det är mycket glädjande att trenden är fortsatt positiv på detta område, säger Tomas Wetterberg, ordförande i riksorganisationen Män för Jämställdhet. Men samtidigt är vi otåliga. Förändringen går för långsamt.

Med den ökningstakt av pappornas uttag som varit under 00-talet dröjer det till 2025 för att papporna ska nå upp till ett uttag om 40 % av föräldraledigheten. Först 2034 når vi ett jämnt fördelat uttag mellan gruppen mammor respektive pappor.

– Opinionsbildningen i frågan är avgörande för att stimulera kvinnor och män såväl som arbetsgivare till förändrade förhållningssätt till föräldraarbetet, säger Tomas. Flera aktörer behövs i påverkansarbetet.

– Vi ser därför positivt på att ”kändispappor” såsom Alex Schulman bloggar om sitt föräldraskap, på det nyliga initiativet Pappor för individuell föräldraförsäkring, www.piff.nu, och på kommande initiativ som kampanjen www.klartjagskavarahemma.se, fortsätter Tomas.

Samtidigt fortsätter den segdragna partipolitiska debatten om en eventuell vidareutveckling av föräldraförsäkringen. Det senaste decenniets ökning av pappors föräldraledighet kan delvis förklaras med införandet av den andra så kallade pappamånaden.

– För att få till en snabbare förändring behövs fler åtgärder från regeringshåll, menar Tomas Wetterberg. Föräldraförsäkringen bör göras om med högre grad av fördelning mellan föräldrarna än idag och den bör också vara öppen för flera sociala konstellationer än den traditionella kärnfamiljen. En mix av könsmedvetna kampanjer och utbildningsinsatser riktade till ungdomar och blivande föräldrar samt möjligen nya krav på arbetsgivare är också tänkbara åtgärder, säger Tomas.

– Vi vill att föräldraarbetet generellt sett uppvärderas på en rad olika sätt. Bland annat genom att benämna det just föräldraarbete, och också genom att på olika sätt stötta föräldrar med mer resurser än idag. Föräldraarbetet är ju helt avgörande för samhället i stort inklusive näringslivet. En uppvärdering av föräldraarbetet skulle förbättra situationen för föräldrar och barn generellt sett, men skulle även kunna bidra till att höja förändringstakten i ökningen av mäns föräldraarbete, avslutar Tomas.

Män för Jämställdhet menar att kvinnors, mäns och barns välbefinnande och hälsa gynnas av ett jämställt arbetsliv och föräldraarbete.

Mer information:
Tomas Wetterberg, ordförande: 070 515 7950
Klas Hyllander, organisationssekreterare: 0733 82 66 22
Män för Jämställdhet, www.mfj.se