Disruptive Materials

Upsalite® hämmar bakterier utan penicillin

Press Release   •   Nov 16, 2016 08:57 CET

- Den bakteriostatiska effekten som nyligen har upptäckts är mycket intressant för många tillämpningar, inte minst eftersom det innebär att man kan hämma bakterietillväxten utan att använda penicillin, säger professor Maria Strømme, en av författarna bakom studien.

Studien visar att Upsalite® har en hämmande effekt på bakterietillväxten hos Staphylococcus epidermidis, som har fått mycket uppmärksamhet eftersom den kan orsaka vårdrelaterade infektioner och bli antibiotikaresistent. Den har även kopplats ihop med akne och med infektioner från intervaskulära implantat och i samband med komplikationer hos patienter som har proteser. De nya resultaten öppnar upp för utvecklingen av material som hämmar bakterietillväxten utan användning av antibiotika, till exempel för att användas på huden.

Upsalite® har tidigare visat sig växelverka gynnsamt med hudceller, och är ett lovande hjälpämne för svårlösliga läkemedel.

Länk till artikel: Investigation of the Antibacterial Effect of Mesoporous Magnesium Carbonate

Företaget Disruptive Materials AB (www.disruptivematerials.com) äger rättigheterna att kommersialisera materialet Upsalite®. 

Ytterligare information, bilder och data om Upsalite®, Disruptive Material kan återfinnas på www.disruptivematerials.com/press-­‐room/

För mer information, vänligen kontakta:

Professor Maria Strømme maria.stromme@disruptivematerials.com Tel: +46 70 167 9104

Disruptive Materials AB
Uppsala Science Park, 751 83, Uppsala, Sweden

Mattias Karls, VD mattias.karls@disruptivematerials.com Tel: +46 70 348 35 20

info@disruptivematerials.com www.disruptivematerials.com