Disruptive Materials

Upsalite® i stort projekt för rening av luft, vatten och mark från miljöfarliga substanser

Press Release   •   Dec 29, 2016 16:44 CET

Disruptive Materials är med i den nationella satsningen TerraClean inom smarta material för rening av luft, vatten och mark från miljöfarliga substanser.

Tillsammans med KTH, Uppsala universitet, Swetox, IVL Svenska miljöinstitutet, Innventia AB, Acreo Swedish ICT AB och SwedNanoTech har Disruptive Material AB beviljats ett fyraårsanslag från MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) för att utveckla smarta material för avlägsnande av kemiskt avfall och föroreningar från vatten och luft.

Enligt Mistras internationell granskningspanel hade " TerraClean den starkaste ansökan och den som bäst motsvarade de uppställda specifikationerna i utlysningstexten samtidigt som de sökande forskarna är väletablerade och internationellt ledande inom sina respektive ämnesområden."

I projektet skall prototyper av porösa materialsystem tas fram och testas i olika fallstudier, t ex för att avlägsna tungmetaller eller flyktiga organiska föreningar från avfallsförbränning, för att ta bort metaller och kväveföreningar i processvatten från gruvindustrin samt för fotokatalytisk vattenrening.

Upsalite® är ett extremt poröst magnesiumkarbonatmaterial med den högsta ytarea som rapporterats för en alkalisk jordartsmetallkarbonat. Materialet upptäcktes av forskare vid Uppsala universitet och utvecklas nu för ett antal applikationer Disruptive Materials AB.

Läs mer om TerraClean:

http://www.mistra.org/aktuellt/nyhetsarkiv/2016-12-19-nytt-program-om-smarta-material.html

Läs mer om Upsalite® och Disruptive Materials AB:

http://www.disruptivematerials.com/


Mattias Karls, CEO

mattias.karls@disruptivematerials.com

070 348 35 20

Disruptive Materials AB