Disruptive Materials

Upsalite® kan reglera läkemedels frisättningshastighet

Press release   •   Jun 22, 2015 12:34 CEST

I en studie som publiceras i dag i Journal of Pharmaceutical Sciences (länk) visar Professor Strømmes grupp i samarbete med Docent Christel Bergströms forskargrupp i farmaci att läkemedlesfrisättningen från Upsalite® dessutom går att styra med stor precision genom att välja rätt storlek på Upsalite® partiklarna. Detta innebär att Upsalite® är en mycket intressant läkemedelsbärare inte bara för svårlösliga läkemedel men även för substanser man önskar att tidsstyra läkemedelsfrisättningen för. Ibland önskar man en snabb verkan av ett läkemedel, t ex vid huvudvärk, och ibland önskar man en jämn hög dos under lång tid för att minska antalet doseringstillfällen eller öka möjligheten för problematiska substanser att absorberas efter intag av en tablett.

Upsalite® är en extremt porös magnesiumkarbonat med en ytarea kring 800 kvadratmeter per gram material.

Ett stort antal kommersiella tillämpningar för Upsalite® finns identifierade. Läkemedelsformuleringar som ökar lösligheten för svårlösliga läkemedel och som möjliggör en kontrollerad läkemedelsfrisättning utgör viktiga fokusområden för Disruptive Materials.

Ytterligare information, bilder och data om Upsalite®, Disruptive Material kan återfinnas på www.disruptivematerials.com/press-room/


För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Karls, VD 

mattias.karlsATdisruptivematerials.comTel: +46 70 348 35 20