Institutet för mediestudier

Ur Mediestudiers årsbok 2014/2015: Kommunrapporteringen ökar trots mediekrisen

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 12:00 CET

Medierapporteringen om kommunpolitiken i de svenska kommunerna har ökat något sedan 2013 – trots att medierna pressas hårt av sjunkande intäkter och fått skära ner kraftigt. Det visar studier som Institutet för Mediestudier idag presenterar i första utgåvan av Mediestudiers årsbok.

Andra resultat i årsbokens studier:

Var fjärde kommun saknar i dag en nyhetsredaktion.

Antalet anställda på dagstidningarnas redaktioner har minskat med mer än tio procent på två år.

En fjärdedel av annonsintäkterna till journalistik har försvunnit sedan 2008.

– Självklart finns en oro för journalistikens framtid eftersom en trygg finansiering har bytts mot kamp om varje krona, men det är också lugnande att antalet artiklar om kommunpolitik inte verkar minska, säger Lars Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier.

Mediestudiers årsbok ska årligen undersöka hur journalistiken sköter sitt uppdrag. I årsboken 2014/2015 ingår sju studier där bland annat medieanalysföretaget Retriever mätt medierapporteringen om kommunpolitik de tre senaste åren och Södertörns högskola kartlagt hur många som arbetar på landets nyhetsredaktioner.

Sökningar i Retrievers databas visar att rapporteringen om kommunpolitik ökat något och att det är i första hand de lokala dagstidningarna som står för rapporteringen. Gratistidningarna nämner kommunpolitik oftare än rikstidningarna. I storstäderna är dock gratistidningarnas roll i kommunrapporteringen större, visar undersökningen.

– Resultatet överraskade oss. Uppenbarligen har medieföretagen lyckats öka produktiviteten och koncentrera resurser så att åtminstone antalet artiklar om kommunpolitik inte minskar. Vi vet däremot inget om djupet i bevakningen från denna studie, säger Lars Truedson.

I dag saknar 68 kommuner en fast redaktion sedan nästan hundra redaktioner lagts ner. Studien visar att när en lokalredaktion läggs ner, så minskar bevakningen av kommunpolitik.

http://kommunbevakningen.mediestudier.se finns uppgifter om varje kommun i Sverige. Här finns bra underlag för lokala eller regionala vinklar: Hur intensiv är rapporteringen om kommunpolitik, vilka medier bevakar kommunen och vilka redaktioner som finns där?

Årsboken presenteras i sin helhet på ett seminarium idag kl 16.00, läs mer här.

Här kan du ladda ner Mediestudiers årsbok

För mer information kontakta: 

Lars Truedson – Föreståndare Institutet för mediestudier 070-632 04 06


Här är innehållet i Mediestudiers årsbok 2014/2015:

Utvecklingen för nyhetsjournalistiken – en översiktLars Truedsson Föreståndare Institutet för mediestudier

Så bevakas kommunernaKajsa Bergvall, senior analytiker på medieanalysföretaget Retriever

Färre journalister producerar mer för fler kanalerGunnar Nygren, professor i journalistik och Appelgren tekn. Dr. och medieforskare vid Södertörns högskola

Mediemarknadens mobilisering
Jonas Ohlsson, fil dr, ekonom och medieforskare, Göteborgs universitet

Reklamintäkterna till journalistik fallerTobias Egge, Camilla Minnhagen och Madeleine Thor, Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM)

Skillnaderna ökar mellan svenskars medievanorUlrika Andersson, fil dr, medieforskare, SOM-institutet, Göteborgs universitet

Mer sport till folket – på webbenMichael Karlsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet

Institutet för mediestudiers ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat.

Institutets studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

Verksamheten syftar till att ge ett brett och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.