Klas Lundström

»Urangruvan på prärien« av Klas Lundström – ny reportagebok om kärnkraftens »glömda« ingrediens

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 09:45 CEST

Intresserad av amerikansk politik, men trött på att medier bara talar om Donald Trump och Hillary Clintons personlighetsdrag? Nyfiken på vad som pågår i USA bortom kustregionerna? Då är reportageboken »Urangruvan på prärien« av frilansjournalisten och författaren Klas Lundström något för dig! Förbered dig på en hisnande resa i atomindustrins mörka historia, förorenade nutid och ovissa morgondag.

Kärnkraften lyfts av somliga fram som ett klimatsmart energialternativ utan ekologiska fotavtryck. Men i rapporteringen och debatten kring huruvida kärnkraften bör tillåtas att ingå även i morgondagens gröna energiportfölj nämns sällan uranet, ett av naturens tyngsta grundämnen utan vilket kärnkraft vore en omöjlighet.

Så varför talas det så sällan om uran?

Den frågan ville frilansjournalisten och författaren Klas Lundström ha svar på efter att ägnat de senaste åren åt att rapportera om efterdyningarna av Harrisburgolyckan och arbetet med att bygga ett säkert och evigt slutförvar för radioaktivt avfall.

I nordvästra Nebraska fann Lundström Crawford, en stad med tusen invånare vars existens kretsar kring uran och gruvan Crow Butte ägd av det kanadensiska gruvbolaget Cameco Resources, tillika världens största uranproducent. Sedan 1991 har »gula kakor« utvunnits här och nu vill Cameco Resources expandera sin verksamhet. Enligt bolaget finns ingen anledning till stopp: såväl vatten som bönders jordar är säkrade tack vare goda säkerhetsföreskrifter.

Men stämmer det?

Kritiker till uranproduktionen har börjat organisera sig, och särskilt oroade är invånare i det närliggande reservatet Oglala-Lakota, i South Dakota; en av USA:s fattigaste regioner och sedan decennier plågade av ett antal medfödda sjukdomar som många länkar samman med förorenade grundvattenkällor som uranindustrin bär ansvar för. Under kalla kriget var uran en ledande industri i den amerikanska västern, och såren efter boomåren blöder än.

USA:s uranindustri föddes under andra världskriget då landet blev först med att färdigställa en atombomb. I den efterföljande kommersiella uranindustrins linda på 1950-talet öppnades tusentals gruvor i den amerikanska västern. I New Mexico kämpar före detta gruvanställda inte bara mot cancersjukdomar utan även för upprättelse och kompensation från staten för undermåliga arbetsvillkor och obefintlig säkerhet. I Nebraska och South Dakota befarar många att framtiden kommer att målas i samma färger av upprepning i lögner och svek – främst symboliserade av förorenade jordar och en insjuknad befolkning.

I reportageboken »Urangruvan på prärien« låter Klas Lundström gruvfolk, miljöaktivister, bönder, ranchägare, geologer, solcellskrigare och uranänkor tillsammans med en imponerande research teckna ett kargt porträtt av atomindustrins historia och uranets tveeggade betydelse för en jordbrukarregion i Nebraska.

Lundström avslöjar även de frågetecken som fanns kring säkerheten och grundvattenskydd inför startskottet av uranproduktionen utanför Crawford. Uppgifter som tystades ner och ignorerades. Urangruvan Crow Butte är ett av otaliga exempel på de uppoffringar som naturen och människor tvingas till för att bidra till den globala energiproduktionen – och ge svenska AP-fonderna god avkastning.

Läs mer om boken.

För recensionsexemplar: info[a]rongoforlag.se.

För kontakt med författaren:  info[a]klaslundstrom.com.

För beställningar: http://rongoforlag.se/shop.html.

Rongo förlag
www.rongoforlag.se