Naturskyddsföreningen

Uranjakt på 225 platser i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 11:14 CEST

Det finns idag 225 undersökningstillstånd för uran och fyndigheter där uran sannolikt är mest intressant. Naturskyddsföreningen och nätverket Nej till Uranbrytning har gjort en kartläggning av alla pågående undersökningar för eventuell uranbrytning runt om i Sverige. Uranjakten har fått en nystart de senaste åren, trots att uranbrytning är en miljöfarlig verksamhet med gigantiska dagbrott, mängder av radioaktivt avfall och en arbetsmiljö med stora risker.

På orter runt om i Sverige växer oron och engagemanget mot uranbrytning som fått ny aktualitet de senaste åren. Regeringens öppning för mer kärnkraften har ökat intresset för svensk uranbrytning. Riksdagens näringsutskott har nyligen tagit ställning till flera motioner om uranbrytning. Flera ledande politiker har uttalat stöd för uranbrytning i Sverige.

– Det är viktigt att frågan om uranbrytning lyfts fram i valdebatten om kärnkraft och framtidens energiförsörjning, likaväl som aspekterna kring säkerhet och slutförvar, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande, som stöter på många exempel där föreningens medlemmar runt om i landet är oroliga för vad som kommer att hända med miljön på de orter där nu undersökningar av uranfyndigheter är tillåtna.

Enligt svensk lagstiftning är uranbrytning en miljöfarlig verksamhet, skadlig för såväl den yttre miljön som arbetsmiljön. Historiskt har uranbrytning bland annat gett upphov till omfattande skador på landskapet, storskaliga utsläpp av föroreningar i vattendrag, radioaktivt brytningsavfall som spridits via luften och lungcancer hos underjordsarbetare.

Den kartläggning som gjorts av Naturskyddsföreningen och nätverket Nej till Uranbrytning visar att det finns 225 undersökningstillstånd för uran eller sannolikt uran. Ett tillstånd avser torium och tolv gäller olja och gas i alunskiffer. De flesta tillstånd ägs av fyra företag, varav två är kanadensiska och ett australienskt. Störst antal undersökningstillstånd finns i följande kommuner: Arjeplog 31, Berg 29, Åre 25, Strömsund 11 och Arvidsjaur 11.

– Det är svårt att kartlägga verksamheten eftersom minerallagen gör det möjligt för företagen att uppge andra metaller eller mineraler än uran när de ansöker om undersökningstillstånd, fast det egentligen är uran det främst handlar om, säger Olov Holmstrand, Tekn Dr och aktiv i Naturskyddsföreningen och nätverket Nej till Uranbrytning

Olov Holmstrand har tillsammans med Jan Lindholm, Naturskyddsföreningen i Skaraborg, sammanställt jakten på uran i den nya boken ”Uranbrytning i Sverige”, som Naturskyddsföreningen ger ut inom kort.

Uran finns i stora delar av Sveriges berggrund. Mest finns i alunskiffrar, framför allt i Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke, på Öland, i sydligaste Lappland och öster om fjällkedjan i Jämtland. Uranhalten är högst i delar av Billingen-Falbygden i Västergötland. Uran i urberg finns främst i Norrland, dels i från Hälsingland till norra Jämtland, dels inom bland annat Åsele, Storuman, Sorsele, Arvidsjaur och Arjeplog. Urbergsförekomsterna är små, antingen i form av sprickmineraliseringar eller i något fall med uranet mera finfördelat i berget.

– Eftersom halterna är så låga skulle uranbrytning bli kostsam och orsaka både förödande skador på landskapet och stora mängder radioaktivt avfall. Vi vill därför att nästa riksdag lagstiftar om förbud mot undersökning och brytning av uran i Sverige, påpekar Mikael Karlsson.

Hela listan med alla orter och län finns på nedanstående länk:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/undersokningar-uran.pdf

För mer fakta:
www.naturskyddsforeningen.se/uran
• Karta med alla platser med undersökningstillstånd för brytning av uran eller sannolikt uran. (på en del platser finns fler olika undersökningstillstånd för olika företag).
• Presskonferensen om uranbrytning (kan också se i efterhand)
• Fakta om uranbrytningens miljöproblem
• Lista över samtliga aktuella undersökningstillstånd i Sverige. (Källa: Nej till uranbrytning)

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Olov Holmstrand, Naturskyddsföreningen och nätverket Nej till Uranbrytning 0302-105 87
olov.holmstrand@naturskyddsforeningen.se
Eva-Lena Neiman, tf presschef 070-794 04 070
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00