Socialdemokraterna

Urban Ahlin på AB debatt: – Hur länge Sverige kan ha en utrikesminister som inte förstår att hans viktigaste uppgift är att alltid stå på de förtrycktas sida?

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:26 CET

Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson (S) på Aftonbladet debatt idag:

"Carl Bildts linje tycks vara att man inte tar ställning mot förtryckarna så länge de sitter kvar. Denna hållning anstår inte en svensk utrikesminister."

"EU får inte bli en stormakt där en enbart så kallad realistisk utrikespolitik råder och intressen av att säkra tillgångar till naturresurser blir styrande. Att främja demokrati och mänskliga rättigheter kräver en mer värderingsstyrd, så kallad idealistisk utrikespolitik, av EU. Det ligger också i EU:s långsiktiga strategiska intresse att främja demokrati. Jag vill även se mer av samarbete, handel och utbyte över Medelhavet. Genom demokratisk såväl som ekonomisk och social utveckling i Nordafrika främjar EU sina värderingar och sina intressen."

"Frågan är hur länge Sverige kan ha en utrikesminister som inte förstår att hans viktigaste uppgift är att alltid stå på de förtrycktas sida."

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article8623273.ab