Finansdepartementet

Urban Karlström gör översyn av regeringens stabsmyndigheter

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 10:26 CET

Regeringen har tillsatt Urban Karlström som särskild utredare för att göra översyn av regeringens stabsmyndigheter Ekonomistyrningsverket, Kammarkollegiet, Statskontoret och Verket för förvaltningsutveckling.

Översynen syftar till att tydliggöra organisationen och dess verksamheter. I uppdraget ligger bland annat att pröva det offentliga åtagandet och se över konkurrensutsatt verksamhet vid myndigheterna samt att tydliggöra stabsmyndigheternas roll i det fortsatta arbetet med att utveckla den statliga förvaltningen.

Urban Karlström är generaldirektör för Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Han har varit särskild utredare för bl.a. utredningen av lagen om elektronisk kommunikation 2001 - 2002. Under andra delen av 80-talet arbetade han bland annat som chefsekonom vid Riksgäldskontoret och som sakkunnig och kansliråd på Finansdepartementet. Mellan åren 1991 och 1994 var han planeringschef på dåvarande Kommunikationsdepartementet.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 28 december 2007.Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66
registrator@finance.ministry.se

Karina Aldén
Departementssekreterare
08-405 25 56

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Kommittédirektiv, Översyn av stabsmyndigheter (http://www.regeringen.se/sb/d/8735/a/76955)