Näringsdepartementet

Urban Karlström ska utvärdera beslutsprocessen enligt lagen om elektronisk kommunikation

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 14:34 CEST

Regeringen har beslutat att Samlokaliseringsutredningen ska ges ytterligare ett uppdrag. Till särskild utredare har sedan tidigare utsetts VTI:s generaldirektör Urban Karlström. Uppdraget innebär att utvärdera beslutsprocessen enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och lämna förslag till åtgärder som kan effektivisera processen. Utredaren ska även utföra en avstämning med analys av myndighetsorganisationen inom området för elektronisk kommunikation och föreslå de förändringar som anses nödvändiga. Urban Karlström ska också lämna förslag till de författningsändringar som övervägandena ger upphov till. Förslagen ska lämnas senast den 15 juni 2006.

- Antalet överklagade beslut enligt lagen om elektronisk kommunikation har ökat markant sedan lagens tillkomst. Det finns också uppgifter som tyder på att Sverige har ett större antal överklagade beslut jämfört med andra medlemsstater i EU. Det är därför viktigt att vi effektiviserar processen samtidigt som rättssäkerheten beaktas, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.

Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-3002008