Latinamerikagrupperna

Urfolksledare på Sverigebesök kritiserar AP-fonderna inför valet 2014

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2014 13:48 CEST

Den globala konsumtionen ökar trycket på naturresurser och gör gruvbolag till intressanta investeringsobjekt med hög avkastning för de svenska AP-fonderna. Men till vilket pris? Olje- och gruvindustrin tränger allt längre in på mayafolkens territorier i Guatemala vilket hotar deras livsstil och traditioner, en hållbar utveckling och driver folk till fattigdom. När mayafolken protesterar kriminaliseras deras kamp. Den 28 augusti -10 september har Sverige chansen att träffa Mario López, ledare från urfolksgruppen Maya K’iche’ och mayanätverket Waqib’ Kej i Guatemala, som kämpar mot denna utveckling.

Situationen i Guatemala är kopplad till alla som ingår i det svenska pensionssystemet genom AP-fondernas investeringar i företag som Goldcorp Inc, (182,5 miljoner kronor), Hudbay Mining (3,2 miljoner) och Tahoe Resources (4,3 miljoner) som alla har gruvprojekt som är starkt kritiserade av mayabefolkningen i Guatemala.

Mario López kommer att resa runt i Sverige för att berätta om mayafolkens erfarenheter från gruvnäringen och andra stora utvinningsprojekt som hotar vattnet, naturen och urfolkens liv och rättigheter. Mario och hans organisation Waqib’Kej vill genom det skicka ett tydligt meddelande till Sverige.

-  Sveriges pensionssystem bidrar till miljöförstörelse och kränkningar av mayafolkens rättigheter i Guatemala. Det behövs förändring. När kommer den? Frågar sig Mario López, som med resan vill informera svenska folket om konsekvenserna av pensionsinvesteringar och ställa politiker och beslutsfattare till svars.

Just nu pågår en översyn av AP-fonderna och riksdagen har möjlighet att ge nya direktiv till fonderna för att säkra att våra pensionspengar investeras med respekt för miljö och mänskliga rättigheter.

Den 31 augusti samt den 1, 7 och 8 september kommer Mario López vara tillgänglig för intervjuer i Stockholm. Han kommer även vara tillgänglig för intervju i Luleå den 30 augusti, i Uppsala den 9 september samt i Umeå den 4 september. För att boka in ett möte med Mario och en tolk, kontakta Rebecka Jalvemyr:

Mail: rebecka.jalvemyr@latinamerikagrupperna.se
Tel: 070-794 69 36

Kontakt Latinamerikagrupperna:

Annelie Andersson, ordförande
annelie.andersson@latinamerikagrupperna.se
mobil: 073-903 10 17

Anna Nylander, kommunikatör Managua
anna.nylander@latinamerikagrupperna.se


Oscar Barajas, kommuikatör Ecuador
oscar.barajas@latinamerikagrupperna.se

www.latinamerikagrupperna.se
www.latinamerika.nu

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.