Svenska kyrkan

Urfolksrättigheterna upp i Kyrkornas världsråd

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 08:50 CET

Ylva Sarri från Samiska rådet i Svenska kyrkan, t.v., Tore Johansen från Norska kyrkan och Erva Niittyvuopio från Finlands ev.lut. kyrka höll ett seminarium om samerna situation i Norden på Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan i Sydkorea. Foto: Kristiina Ruuti/IKON

Kyrkornas världsråds generalförsamling har beslutat om riktlinjerna för arbetet närmaste åtta åren. Urfolksrättigheterna uppmärksammas i de kristna medlemskyrkorna runt om i världen. Rätten till land och vatten, handläggare för urfolksfrågor var två frågor som urfolken på mötet drivit.  Generalförsamlingen i Busan i Sydkorea avslutades i fredags.

Ylva Sarri från Kiruna var en av fyra officiella delegater från Svenska kyrkan som deltog i Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan i Sydkorea. Hon är nöjd efter generalförsamlingens beslut.

Rätten till land och vatten
- Det viktigaste för oss är frågan om rätten till land och vatten. Vi ser också gärna att Kyrkornas världsråds kansli i Genève även i fortsättningen får en handläggare för urfolksfrågor, säger Ylva Sarri som representerar Samiska rådet i Svenska kyrkan och var en av Svenska kyrkans fyra delegater.
Ylva Sarri deltog i förmöten för urfolk och förberedde frågor som urfolkens i andra kyrkor runt om i världen vill att Kyrkornas världsråd ska arbeta med.
- När urfolken träffas i större sammanhang uppstår en stark och genuin gemenskap. Fast vi kommer från olika delar av världen, delar vi samma upplevelser och erfarenheter, säger Ylva Sarri som var i Busan i tio dagar.

Workshop om samerna
Näst sista dagen uppmärksammades samernas situation i Norden och det samiska kyrkolivet i respektive land. Ylva Sarri höll i en workshop tillsammans men prästerna Tore Johansen från Norge och Erva Niittyvuopio från Finland.
Ett sextiotal representanter för urfolken deltog i generalförsamlingen och arbetade med frågor om mänskliga rättigheter och försoning.  Urfolk från bl.a. Filippinerna, Kanada, USA, Latinamerika, Taiwan har varit representerade. Från Grönland deltog biskop Sofie Petersen som är inuit.
Kyrkornas världsråd avslutade sin tionde generalförsamling, som hålls vart sjunde år, ifredags. Mötet samlade över 3000 deltagare från 345 medlemskyrkor runt om i världen till Busan i Sydkorea. Generalförsamlingen föregicks av fyra förmöten som tog upp urfolksrättigheter, ungdomar, jämställdhet och funktionshinder.