Naturskyddsföreningen

Urskog i Jokkmokk hotat av kalavverkning

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 09:26 CET

I Kvikkjokk har två avverkningsanmälningar av urskogsartad naturskog, på sammanlagt 55 hektar, lämnats in till Skogsstyrelsen. Området ligger i direkt anslutning till världsarvet Lapponia och den föreslagna utvidgningen av Sareks nationalpark.

– Skogen gränsar till ett helt obrutet fjällområde, av största intresse för både naturvård och friluftsliv. Att Skogsstyrelsen trots detta kan komma att ge tillstånd för avverkning är oacceptabelt, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.
Den avverkningshotade skogen är urskogsartad och tidigare nästan inte påverkad av människan. Skogen ligger inom Änokdeltat, som en enklav mellan naturreservaten Kamajokk och Kvikkjokk-Kabla fjällurskog. Båda avverkningsanmälningarna ligger ovanför gränsen för fjällnära skog vilket betyder att det krävs tillstånd från Skogsstyrelsen. Enligt 18 § i skogsvårdslagen får tillstånd till avverkning av sådan skog inte utfärdas om den strider mot väsentliga naturvårdsintressen.

– En avverkning på tröskeln till ett världsarv vore i sig helt oacceptabel. Ett ingrepp i den mycket känsliga och värdefulla miljö som Änokdeltat och den intilliggande urskogen utgör skulle dessutom strida mot skogsvårdslagen, både målsättningen att jämställa miljö med produktion och det direkta skyddet för väsentliga naturvårdsintressen i fjällnära skog, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Vid bildandet av Kamajokks naturreservat valde Länsstyrelsen i Norrbotten att inte ta med det nu hotade skogsområdet i planerna. Frågan om fler reservat i Jokkmokk är en mycket infekterad och het debatt i länet som har resulterat i stor lokal medial uppmärksamhet. Skogarna är också en av de som Linne besökte på sin Lappländska resa.

– Att denna del av Änokdeltat inte ingår i Kamajokks naturreservat är obegripligt. Länsstyrelsen och landshövdingen i Norrbotten bör nu agera snabbt i frågan och omgående skapa ett interimistiskt reservat av hela det oskyddade området för att inte riskera att det avverkas, säger Malin Sahlin, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Malin Sahlin, skogshandläggare 070-311 84 51
malin.sahlin@naturskyddsforeningen.se
Lars Backman, Naturskyddsföreningen Norrbotten 070-551 69 51
lars.backman@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00